Faouzia Hariche

Schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources.

Wanneer ze haar licentiaatsdiploma Romaanse filologie aan de ULB behaalt, komt ze in Brussel wonen. Onderwijs en opvoeding zijn voor Faouzia Hariche van zeer groot belang. Ze neemt dan ook actief deel aan het verenigingsleven en werkt er mee aan de opstart van projecten voor schoolondersteuning en de strijd tegen elke vorm van ongelijkheid en discriminatie.

Beroepsmatig kiest ze voor het onderwijs. Ze is er immers van overtuigd dat dankzij een degelijke opleiding, elk individu een job kan uitoefenen die hem ontwikkeling en bestaanszekerheid biedt.

In 1994 wordt Faouzia Hariche verkozen tot gemeenteraadslid. In de nieuwe legislatuur staat ze in voor de leerlingen vanaf de kleuterschool tot het einde van hun studie maar ook voor het personeel van de Stad. De bevoegdheden van Franstalig Onderwijs, Jeugd en Human Resources, die haar na aan het hart liggen, vallen immers onder haar bevoegdheid.

Thaïs De Bontridder
Persattaché
Administratief Centrum Brucity
Hallenstraat 4
Tel. 02 279 49 12
E-mail: thais.debontridder@brucity.be