Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Faouzia Hariche

Schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources.

Wanneer ze haar licentiaatsdiploma Romaanse filologie aan de ULB behaalt, komt ze in Brussel wonen. Onderwijs en opvoeding zijn voor Faouzia Hariche van zeer groot belang. Ze neemt dan ook actief deel aan het verenigingsleven en werkt er mee aan de opstart van projecten voor schoolondersteuning en de strijd tegen elke vorm van ongelijkheid en discriminatie.

Beroepsmatig kiest ze voor het onderwijs. Ze is er immers van overtuigd dat dankzij een degelijke opleiding, elk individu een job kan uitoefenen die hem ontwikkeling en bestaanszekerheid biedt.

In 1994 wordt Faouzia Hariche verkozen tot gemeenteraadslid. In de nieuwe legislatuur staat ze in voor de leerlingen vanaf de kleuterschool tot het einde van hun studie maar ook voor het personeel van de Stad. De bevoegdheden van Franstalig Onderwijs, Jeugd en Human Resources, die haar na aan het hart liggen, vallen immers onder haar bevoegdheid.

Thaïs De Bontridder
Persattaché
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Tel. 02 279 49 12
E-mail: thais.debontridder@brucity.be