Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Toegankelijkheidsverklaring

De Stad Brussel streeft ernaar haar website www.brussel.be toegankelijk te maken, overeenkomstig de Gewestelijke Ordonnantie tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.brussel.be.

Nalevingsstatus

De website www.brussel.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van de Gewestelijke Ordonnantie

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 januari 2019.

De gebruikte methode bij de opstelling van deze verklaring:

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 4 juni 2020.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van de Stad Brussel kan u contact opnemen met:

Handhavingsprocedure

Te bepalen.