Verstoorde dienstverlening op maandag 6 december

Op maandag 6 december 2021 is de dienstverlening aan de loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus verstoord door syndicale acties. Het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek is gesloten. U kan altijd uw documenten online aanvragen of een afspraak maken. Er worden ook storingen verwacht op het bus-, tram- en metronet van de MIVB.

 

Toegankelijkheidsverklaring

De Stad Brussel streeft ernaar haar website www.brussel.be toegankelijk te maken, overeenkomstig de Gewestelijke Ordonnantie tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.brussel.be.

Nalevingsstatus

De website www.brussel.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van de Gewestelijke Ordonnantie

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 januari 2019.

De gebruikte methode bij de opstelling van deze verklaring:

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 4 juni 2020.

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de website van de Stad Brussel kan u contact opnemen met:

Handhavingsprocedure

Te bepalen.