Werken bij de Stad Brussel

De personeelsleden van de Stad Brussel zetten zich in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de burger. Ze oefenen zeer verschillende beroepen uit: kinderverzorgster, verpleegster, ingenieur, architect, jurist, bureaubediende, arbeider, straatveger,...

U wordt uitgenodigd een profiel aan te maken met uw persoonlijke gegevens, zodat de Stad u op de hoogte kan houden van eventuele interessante functies. Nieuwe vacatures worden u toegezonden op basis van de categorie van de functie of de functie waarin u wenst te werken.

De meest doeltreffende methode is regelmatig de vacatures te bekijken en rechtstreeks te solliciteren voor de job die u interesseert, met bijvoeging van de gevraagde documenten en informatie. Als u geen interessante baan vindt en een spontane sollicitatie wilt sturen, solliciteer dan hier:

Vergeet niet om naast uw cv ook een kopie van uw hoogste diploma en een motivatiebrief bij te voegen, zodat de Stad uw sollicitatie beter kan begrijpen. De Stad neemt dan contact met u op als uw sollicitatie voor haar interessant is met het oog op een aanwerving.

Vacatures bij de gemeentelijke administratie

Vacatures Openbaar onderwijs

Andere lopende vacatures

Brusselse Zwem- en Badinrichtingen vzw

Bravvo (dienst Preventie)

OCMW

i-CITY (technologische partner van de Stad Bussel)

Diversiteitsplan

Werken met een handicap

De Stad Brussel voert een beleid van diversiteit, niet-discriminatie en gelijke kansen en gaat in de eerste plaats op zoek naar talent.

Kandidaten met een handicap voegen bij hun sollicitatie volgend formulier:

De coördinator van het integratieplan overloopt de cv's en kijkt hoe de werkpost van de kandidaat kan worden aangepast aan de handicap. Hij staat de kandidaat tijdens het volledige selectieproces bij en volgt hem ook tijdens de eerste maanden na zijn indiensttreding.

De Stad Brussel werft studenten aan voor verschillende functies tijdens de schoolvakanties.

Wegeniswerken en Openbaar patrimonium

Tijdens de zomermaanden zijn er studentenjobs voor juli en augustus. Deze studentjobs betreffen 2 departementen: het departement Wegeniswerken en het departement Openbaar patrimonium. De inschrijvingen werden afgesloten op 19 mei 2022.

Animatoren

De vzw Jeugd in Brussel (een paragemeentelijke vzw van de Stad) is op zoek naar animatoren voor de Nederlandstalige speelpleinen van de Stad Brussel. Meer info:

De vzw Jeunesse à Bruxelles (een paragemeentelijke vzw van de Stad) is op zoek naar animatoren voor de Franstalige speelpleinen:

De Stad Brussel zorgt ervoor dat elk jaar heel wat studenten en leerlingen hun schoolse kennis kunnen verrijken door stage te lopen in een van de stadsdiensten.

Kandidaten moeten het volgende opsturen: een cv en een motivatiebrief met daarin de gevolgde studies, de stageperiode en de taken en objectieven die tijdens de stage worden vooropgesteld. Om stage te kunnen doen bij de Stad Brussel, moet deze plaatsvinden in het kader van een opleiding. Het gaat dus om onbetaalde stages, die moeten gedekt zijn door een stageovereenkomst opgesteld door jouw school of vormingscentrum.

Met aanvragen die onvolledig zijn of die niet voldoen aan alle criteria die hierboven vermeld staan, wordt geen rekening gehouden. De aanvraag moet ons bereiken minstens 4 weken voor het begin van de stage.

Indien de stageaanvraag aanvaard wordt, moeten deze documenten ten laatste 4 weken voor het begin van de stage ingediend worden:

  • een recto/verso kopie van de identiteitskaart
  • de stageovereenkomst (in drie exemplaren), ondertekend door de stageair en de school
  • een uittreksel uit het strafregister model 2 (voor stages in de kinderopvang en animator)

Wie geïnteresseerd is in een schoolstage, kan zijn of haar cv en een motivatiebrief opsturen via een online formulier.

Meer info over werkgelegenheid en opleidingen in Brussel:

PRAKTISCHE INFO