Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van de Stad Brussel.

De verantwoordelijke uitgever van de website van de Stad Brussel is burgemeester Philippe Close:

De website www.brussel.be werd ontworpen door i-CITY, dat de principes waarop de site gebaseerd is, de structuur en grafische vormgeving voorgesteld heeft en de site ontwikkeld heeft. Het project werd door een door het College samengesteld begeleidingscomité gevolgd.

Zowel de webhosting, het technische onderhoud en het uploaden van de site als de updates worden door i-CITY verzorgd.

De Stad Brussel besteedt veel aandacht aan de correctheid van de gegevens die op de website staan. Als de internetgebruiker toch onjuiste informatie op de website vindt, kan hij dat melden door een e-mail te sturen naar:

De teksten die op de website gepubliceerd zijn, mogen geen aanleiding geven tot een wraakactie. Enkel de teksten die in de verslagen van de gemeenteraadszittingen opgenomen werden, mogen als officieel beschouwd worden.

De hele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto's die gedownload kunnen worden.

Het is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde, om de hele of een deel van de site op een elektronische drager te kopiëren of te verspreiden.

De verspreiding van de teksten in papiervorm is toegelaten onder voorwaarde dat de volgende 3 voorwaarden nageleefd worden:

  • de verspreiding moet gratis zijn
  • de integriteit van de gekopieerde documenten moet gerespecteerd worden (geen wijziging of vervalsing)
  • de bron moet duidelijke en leesbaar vermeld worden op de volgende manier:
    Bron: website www.brussel.be.

Als u de teksten voor een ander doeleinde wilt gebruiken, past het om de verantwoordelijke uitgever of zijn afgevaardigde te contacteren.

De site www.brussel.be bevat links naar andere sites. Die sites, waarvan de adressen regelmatig geverifieerd worden, maken geen deel uit van de site van de Stad Brussel. Het team dat verantwoordelijk is voor de website van de Stad beheert de inhoud van die sites niet en de Stad kan niet verantwoordelijk geacht worden inzake de informatie op die sites.

Het is mogelijk dat de site onbewust door middel van hyperlinks aan andere sites verbonden werd. De Stad Brussel kan bovendien niet verantwoordelijk geacht worden voor de informatie die zich op die andere sites bevindt.

De persoonlijke gegevens die op de website aanwezig zijn, zijn het resultaat van de vrijwillige communicatie van een e-mailadres bij de invoering van een elektronische boodschap. De op die manier verkregen e-mailadressen dienen enkel om de gevraagde informatie naartoe te sturen. De e-mailadressen worden niet door de Stad Brussel verwerkt of aan derden doorgegeven.

De velden van de online formulieren die met een asterisk gemarkeerd zijn, moeten ingevuld worden. De informatie die daaruit gehaald wordt, wordt door de administratie van de Stad Brussel in een database verwerkt zodat ze de aanvraag gemakkelijker kan behandelen.

Op grond van de regels met betrekking tot het portretrecht kan elke (niet openbare) persoon die op een foto staat en die niet uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven tot publicatie op de website van de Stad, de foto via een eenvoudig verzoek laten verwijderen.

De afbeeldingen op de website van Brussel zijn het eigendom van de Stad Brussel of van i-CITY, behalve bij vermelding van een ander credit.

Andere credits:

  • Homepage: Eric Danhier & Fotolia (Brad Pict, Basiczto, Artjazz)
  • Rubrieken: Milieu: Fotolia - Nik Merkulov. Werkgelegenheid en opleiding: Fotolia - ty. Uren: Fotolia - Beketoff. Erfgoed: Fotolia - Alexi Tauzin. Bevolking: Fotolia Elena Belyaeva. Agenda 21: O.Wendel. Cultuur: Fotolia - Jeafish. Gezondheid: Fotolia - Ricka Kinamoto. Afspraak maken: Brad Pict. Wijkcontracten: Séverin Malaud​

Zonder voorafgaande toestemming is het verboden om de foto's en afbeeldingen te verspreiden.