Werken bij de Stad Brussel

De personeelsleden van de Stad Brussel zetten zich in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de burger. Ze oefenen zeer verschillende beroepen uit: kinderverzorgster, ingenieur, architect, jurist, bureaubediende, arbeider, straatveger,...

Vacatures bij de gemeentelijke administratie

Vacatures Openbaar onderwijs

Andere lopende vacatures

Bravvo (dienst preventie)

OCMW

GIAL, Informaticacentrum van de Stad Brussel

Diversiteitsplan

Werken met een handicap

De Stad Brussel voert een beleid van diversiteit, niet-discriminatie en gelijke kansen en gaat in de eerste plaats op zoek naar talent.

Kandidaten met een handicap voegen bij hun sollicitatie volgend formulier:

De coördinator van het integratieplan overloopt de cv's en kijkt hoe de werkpost van de kandidaat kan worden aangepast aan de handicap. Hij staat de kandidaat tijdens het volledige selectieproces bij en volgt hem ook tijdens de eerste maanden na zijn indiensttreding. Het volledige actieplan kan hier worden gedownload:

De Stad Brussel werft studenten aan voor verschillende functies tijdens de schoolvakantie. Tijdens de zomermaanden zijn de studentenjobs voorzien voor juli, augustus en de eerste helft van september. De studentenjobs betreffen 2 departementen: het departement Wegeniswerken en het departement Stedenbouw.

Departement Wegeniswerken

Studentenjob - Groene ruimten

Het werk omvat vooral taken in verband met de reiniging van de groene ruimten. De duur van de prestaties wordt vastgesteld op 7u30 per dag, van 7u30 tot 15u30 met een middagpauze van een half uur.

Studentenjob - Studies-vergunningen (Signalisatie)

Het werk bestaat in hoofdzaak in het controleren van de directionele wegwijzers voor voetgangers en ander stadsmeubilair die foute richtingen aangeven omdat ze verplaatst werden door contact met voertuigen die op de openbare weg rijden, of na feiten van vandalisme. De werkuren lopen van 8u tot 16u15, met een middagpauze van 12u00 tot 12u45.

Studentenjob - Openbare netheid

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van verschillende reinigingsmissies, het gebruiken van een stootkarretje, het opvegen van de stoepen en openbare ruimten, het laden van voertuigen met allerlei afval,... De werkuren lopen van 6u30 tot 14u45, met een middagpauze van 11u30 tot 12u45, voor wat betreft de ochtendploeg, en van 12u15 tot 20u30, met een pauze van 16u30 tot 17u15, voor de namiddagploeg.

Inschrijvingsformulier

Departement Stedenbouw

Studentenjob - Polyvalente hulparbeider bij de Centrale Werkplaats

Het uit te voeren werk bestaat voornamelijk uit het bijstaan van een arbeider bij het uitvoeren van werken in de gemeentegebouwen. De werkuren lopen van 7u30 tot 15u45, met een middagpauze van 12u tot 12u45.

Studentenjob - hulpelektricien bij de Speciale Technieken

Het uit te voeren werk bestaat voornamelijk uit het verhelpen van storingen, onderhoud en kleine installaties in de gemeentegebouwen, evenals het plaatsen van elektrische koffers en/of geluidsversterkingen op openbare plaatsen. De werkuren lopen van 7u30 tot 15u45, met een middagpauze van 12u tot 12u45.

De studenten dienen het vijfde leerjaar van het technisch secundair onderwijs in elektriciteit te hebben beëindigd.

Studentenjob - Polyvalente hulparbeider bij het Stadhuis

Het uit te voeren werk bestaat voornamelijk uit het bijstaan van een arbeider bij het uitvoeren van werken in de lokalen van het Stadhuis. De werkuren lopen van 7u30 tot 15u45, met een middagpauze van 12u tot 12u45.

Studentenjob - Hulparbeider bij de Speciale Technieken (leidingen van de fonteinen)

Het uit te voeren werk bestaat uit het bijstaan van een arbeider bij het onderhouden en het herstellen van de stadsfonteinen. De werkuren lopen van 7u30 tot 15u45, met een middagpauze van 12u tot 12u45.

Inschrijvingsformulier

U mag zich inschrijven voor een studentjob bij het departement Stedenbouw aan de hand van het papieren inschrijvingsformulier dat beschikbaar is bij:

  • Departement Human resources
    Administratief centrum (13de verdieping)
    Anspachlaan 6 - 1000 Brussel

Gelieve het inschrijvingsformulier naar de betreffende dienst (zie adres op het formulier) te sturen.

De Stad Brussel zorgt ervoor dat elk jaar heel wat studenten en leerlingen hun schoolse kennis kunnen verrijken door stage te lopen in een van de stadsdiensten.

Kandidaten moeten het volgende opsturen: een cv en een motivatiebrief met daarin de gevolgde studies, de stageperiode en de taken en objectieven die tijdens de stage worden vooropgesteld. Om stage te kunnen doen bij de Stad Brussel, moet deze plaatsvinden in het kader van een opleiding. Het gaat dus om onbetaalde stages, die moeten gedekt zijn door een stageovereenkomst opgesteld door jouw school of vormingscentrum.

Met aanvragen die onvolledig zijn of die niet voldoen aan alle criteria die hierboven vermeld staan, wordt geen rekening gehouden. De aanvraag moet ons bereiken minstens vier weken voor het begin van de stage.

Indien de stageaanvraag aanvaard wordt, moeten deze documenten ten laatste vier weken voor het begin van de stage ingediend worden:

  • een recto/verso kopie van de identiteitskaart
  • de stageovereenkomst (in drie exemplaren), ondertekend door de stageair en de school
  • een uittreksel uit het strafregister model 2 (voor stages in de kinderopvang en animator)

Wie geïnteresseerd is in een schoolstage, kan zijn of haar cv en een motivatiebrief opsturen via het:

Meer info over werkgelegenheid en opleidingen in Brussel:

PRAKTISCHE INFO