Overslaan en naar de inhoud gaan

Doe mee!

Doe mee!

  1. Enerzijds gaat het om collectieve processen van informeren, luisteren en het gesprek aangaan over de uitvoering van overheidsprojecten (burgervergaderingen, peilingen, publicaties,...). In dit geval hangen de gebruikte methodes af van de mate van invloed die de Stad aan de burgers wil geven, rekening houdend met het doel van het project, de vraag naar burgerparticipatie, de beperkingen in tijd en budget, de voorgeschiedenis van het dossier,...
  2. Anderzijds gaat het om overleginstrumenten (wijkraad, burgerbegroting), gebaseerd op de behoeften die rechtstreeks door de burgers worden geuit, om samen een overeenstemming te bereiken over de oplossingen.

Burgerparticipatie kan in de loop van de ontwikkeling van een project verschillende vormen en intensiteiten aannemen.

Hoe werkt het?

De Stad Brussel zet zich in voor burgerparticipatie om de zichtbaarheid, het begrip en de kwaliteit van het gevoerde beleid te verhogen. Daarnaast is het belangrijk dat burgers de middelen krijgen om betrokken te zijn bij de stedelijke ontwikkeling en ertoe bij te kunnen dragen.

De Stad streeft ernaar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan burgers te betrekken bij deze processen, zodat iedereen invloed kan uitoefenen op de besluiten die op hen van invloed zijn.​

Ontdek de participatieve processen op Externe sitefaireBXLsamen.

Brussel Participatie ontwikkelt de burgerparticipatie van de Stad Brussel. Zo is ze verantwoordelijk voor het project Externe sitefaireBXLsamen.

'Brussel Samen' weerspiegelt de wens van de Stad Brussel om zich samen met haar inwoners en gebruikers heruit te vinden. Het is een ambitieus project dat begint met het luisteren naar hun vragen en ideeën met de wil om de gepaste antwoorden aan te dragen.

Samen met haar inwoners en gebruikers wil de Stad Brussel een dynamische, aangename en duurzame stad creëren.

Wilt u vrijwilligerswerk doen volgens uw interesses? Vind hier uw actie als vrijwilliger of zoek vrijwilligers in Brussel:

Externe siteGive a Day 

PRAKTISCHE INFO