Handvest voor burgerparticipatie

De Stad Brussel heeft een Handvest voor burgerparticipatie aangenomen. Dat handvest is een document dat geleidelijk zal groeien en waarin de Stad zich verbindt tot luisteren, dialoog en transparantie.

Van maart tot juni 2019 organiseerde de Stad 9 wijkontmoetingen. Het doel? De noden van de burgers op een rij zetten en zorgen voor een kennismaking met het nieuwe College. De 'Ontmoeting van de Brusseleirs' op 15 juni wilde dieper ingaan op de vragen en suggesties, de dialoog met de Brusselaars verbeteren en de nodige middelen ontwikkelen voor een participatieve Stad. Om het proces te versterken, werd parallel aan deze burgerontmoetingen ook online naar de mening van de Brusselaars gepeild.

Participatie van burgers

Zo kon de Stad de prioriteiten van de aanpak bepalen. Deze werden opgenomen in een Handvest voor burgerparticipatie. Het handvest wil de burgerparticipatie een nieuwe impuls geven, onder meer door:

  • buurtraden te organiseren waarbij de Brusselse wijken elkaar ontmoeten
  • nieuwe animatie- en debatmethoden te bedenken en te ontwikkelen
  • via een projectoproep een lab voor sociale en burgerinnovatie te creëren
  • ...

Meer info:

Gemaakt 07/11/2019 (bewerkt op 17/03/2022)