attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Een probleem melden

Burgers kunnen schade aan (gemeentelijke en gewestelijke) openbare wegen in Brussel melden via de applicatie Fix My Street.

Het doel van Fix My Street is het kunnen melden van problemen zoals:

  • putten in het wegdek
  • schade aan de stoep
  • slechte wegmarkeringen en fietspaden
  • problemen met de openbare verlichting
  • problemen met verkeerslichten en verkeersborden
  • schade aan stadsmeubilair
  • sluikstorten
  • problemen voor mensen met beperkte mobiliteit (geluidslichten, blindegeleidetegels, te hoge stoepranden, hinder voor voetgangers,...)
  • ...

Fix My Street is beschikbaar als website en mobiele applicatie voor smartphone:

Meer algemene problemen moeten rechtstreeks gemeld worden aan de dienst Openbare Werken:

Sluikstort melden op het grondgebied van de Stad Brussel?

Een sluikstort kan ook gemeld worden bij de dienst Netheid: