Projectoproep Klimaat

De Stad Brussel heeft een budget om burgerinitiatieven rond het klimaat op haar grondgebied aan te moedigen. Dien uw project ten laatste in op 15 september 2022.

Wie kan deelnemen?

  • Een feitelijke vereniging: een bewonersgroep, een wijkcomité, een oudercomité,...
  • Een vzw of een vereniging met rechtspersoonlijkheid
  • Een onderwijsinstelling
  • Een Brussels bedrijf
  • Een zelfstandige

Welke projecten?

Stel een project voor dat van Brussel een duurzamere en veerkrachtigere stad tegen de klimaatverandering maakt. Het kan aansluiten bij de volgende thema's: renovatie en energie, natuur en biodiversiteit, mobiliteit en luchtkwaliteit, water, afval en hulpbronnen, duurzame voeding en stadslandbouw, economische transitie en solidariteit, evenementen, cultuur en toerisme, kinderen, jongeren en bewustmaking.

Welke bedragen?

Afhankelijk van de categorie van uw project kunnen de subsidies oplopen tot 15.000 of 50.000 euro.

Hoe deelnemen?

Dien uw project in tussen 15 maart en 15 september 2022. Download het aanvraagformulier en mail het ingevuld terug naar:

Formulier in Word:

Formulie in pdf:

Reglement:

Vergaderingen van de jury

De jury komt tijdens de looptijd van deze oproep ten minste driemaal bijeen om de winnaars te selecteren:

  • Als de aanvraag tussen 1 maart en 1 mei wordt ingezonden, wordt deze tijdens de eerste juryvergadering geanalyseerd
  • Als de aanvraag tussen 2 mei en 1 juli wordt ingezonden, wordt deze tijdens de tweede juryvergadering geanalyseerd
  • Als de aanvraag tussen 1 juli en 15 september wordt ingezonden, wordt deze tijdens de derde juryvergadering geanalyseerd

Het is aangeraden om uw project zo vroeg mogelijk tijdens de looptijd van de projectoproep in te dienen. Als de jury tijdens de eerste selectiebijeenkomsten een groot aantal kwalitatieve projecten heeft geselecteerd, is het mogelijk dat de concurrentie voor de subsidie toeneemt naarmate de sluitingsdatum van de projectoproep nadert.

Gemaakt 28/02/2022 (bewerkt op 04/05/2022)

ZIE OOK

PRAKTISCHE INFO