Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproep Klimaat 2024

Projectoproep Klimaat 2024
Comité de la Samaritaine, project Sam'en vrac: sociale kruidenier voor bulkproducten in de Marollen.

De Stad Brussel heeft een budget om burgerinitiatieven rond het klimaat op haar grondgebied aan te moedigen. Dien uw project ten laatste in op 31 mei 2024.

Eind 2022 heeft de Stad Brussel haar nieuwe Klimaatplan goedgekeurd. De doelstellingen voor het grondgebied van de stad zijn duidelijk en ambitieus:

  • tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderen
  • tegen 2050 koolstofneutraliteit bereiken
  • het grondgebied beter wapenen tegen de klimaatverandering

Energie, mobiliteit, afval, water,...: al deze domeinen vallen onder dit brede actieplan. Dankzij het plan zet de Stad haar inspanningen verder om de klimaatnood te bestrijden en breidt ze die uit, en nodigt ze u uit om uw steentje bij te dragen.

Hebt u een project dat een milieuvriendelijke levenswijze of ontwikkeling stimuleert of faciliteert? Helpt uw initiatief de stad en haar burgers nu of in de toekomst deze klimaatdoelstellingen te bereiken? Reageer op de projectoproep en wij kunnen u steunen met een subsidie.

Wie kan deelnemen?

  • Een natuurlijke persoon die meerderjarig en handelingsbekwaam is
  • Een feitelijke vereniging: een bewonersgroep, een wijkcomit√©, een oudercomit√©,...
  • Een vzw of een vereniging met rechtspersoonlijkheid
  • Een onderwijsinstelling of een kinderopvang
  • Een kmo

Woonachtig of met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de stad Brussel.

Welke projecten?

Stel een project voor dat van Brussel een duurzamere en veerkrachtigere stad tegen de klimaatverandering maakt. Het kan aansluiten bij de volgende thema's: renovatie en energie, natuur en biodiversiteit, mobiliteit en luchtkwaliteit, water, afval en hulpbronnen, duurzame voeding en stadslandbouw, economische transitie en solidariteit, evenementen, cultuur en toerisme, kinderen, jongeren en bewustmaking.

Welke bedragen?

De Stad Brussel kan u steunen met een subsidie tot 40.000 euro, afhankelijk van de categorie van uw project.

Hoe deelnemen?

Dien uw project in tussen 1 februari en 31 mei 2024. Download het aanvraagformulier en mail het ingevuld terug naar: klimaat@brucity.be

Aanvraagformulier projectoproep Klimaat (502.28 KB)

Alle informatie vindt u terug in het reglement:

Reglement - Projectoproep Klimaat (353.84 KB)

Vergaderingen van de jury

De jury komt tijdens de looptijd van deze oproep ten minste tweemaal bijeen om de winnaars te selecteren:

  • Als de aanvraag tussen 1 februari en 31 maart wordt ingezonden, wordt deze tijdens de eerste juryvergadering geanalyseerd
  • Als de aanvraag tussen 1 april en 31 mei wordt ingezonden, wordt deze tijdens de tweede juryvergadering geanalyseerd

Het is aangeraden om uw project zo vroeg mogelijk tijdens de looptijd van de projectoproep in te dienen. Als de jury tijdens de eerste selectiebijeenkomsten een groot aantal kwalitatieve projecten heeft geselecteerd, is het mogelijk dat de concurrentie voor de subsidie toeneemt naarmate de sluitingsdatum van de projectoproep nadert.

Gemaakt op 15/03/2023 (Gewijzigd op 15/06/2024)