Klimaatplan

Wat is het?

Door middel van de ontwikkeling van haar klimaatplan heeft de Stad Brussel zich actief betrokken bij de strijd tegen de klimaatsverandering. Het Klimaatplan is een essentieel instrument dat ontwikkeld werd in twee fasen: de CO2-voetafdruk en het actieplan. Deze tools zullen de Brusselaars, maar ook het personeel van de Stad, voorbereiden op de komende klimaat- en energieveranderingen.

Met welk doel?

Het Klimaatplan van de Stad Brussel is bedoeld om de Europese doelstellingen inzake energie en klimaat te realiseren in 2030:

  • vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% ten opzichte van 1990
  • verhoging van het volume hernieuwbare energie tot de minimumdrempel van 27%
  • verbetering van de energie-efficiëntie met ten minste 27%

Website:

Brochure:

Nieuw Klimaatplan

De Stad Brussel werkt haar Klimaatplan bij met het doel tegen 2050 koolstofneutraal te zijn:

Klimaatplan

Evolutie

Lancering