Klimaatplan

De Stad Brussel heeft een Klimaatplan uitgewerkt. Het doel van dat plan is om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de stad aan te passen aan de klimaatverandering.

Klimaatplan voor het grondgebied van de stad Brussel (PDF, 2.03 MB)
Klimaatplan voor het grondgebied van de stad Brussel - samenvattend document (PDF, 1.89 MB)

Het thematisch actieplan gevalideerd door het College van Burgemeester en Schepenen op 1 december 2022 (tijdelijk enkel in het Frans beschikbaar):

De oproep tot blijk van belangstelling heeft tot doel de actoren te identificeren die betrokken zijn bij de verschillende thema's van het Klimaatplan en die willen toetreden tot de stuurgroep van de Lokale Klimaatraad, de zogenaamde 'stuurcoalitie'.

De Lokale Klimaatraad zal verantwoordelijk zijn voor het sturen en opvolgen van de klimaatdoelstellingen van het grondgebied. Ze zal er ook voor zorgen dat de dynamiek wordt versterkt door de ontwikkeling van het actieplan en door een zo groot mogelijk aantal actoren rond de klimaatdoelstellingen te verenigen.

Meer info?

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling - Stuurcoalitie - Lokale Klimaatraad (PDF, 267.10 KB)

Hoe zich kandidaat stellen?

Blijken van belangstelling moeten vóór 16 april 2023 worden ingediend via het online formulier:

Externe site Aanmeldingsformulier

In 2021 en 2022 is een breed participatieproces opgezet om de zorgen en aanbevelingen van burgers over het Brusselse klimaatbeleid in kaart te brengen. De Stad Brussel wilde een moment van dialoog creëren waardoor de actoren van haar grondgebied een strategische plaats in dit proces kunnen innemen.

Klimaatplan (2018)

Brochure van het Klimaatplan 2018 (PDF, 15.02 MB)

Agenda 21

De Agenda 21 is een actieplan die de prioriteiten rond duurzame ontwikkeling van de Stad en het OCMW bevat.

Het bevat meer dan 150 actiefiches georganiseerd rond 5 doelen en verdeeld over 24 interventiedomeinen. Deze actiefiches, die doelstellingen en indicatoren bevatten, zijn onderhevig aan een jaarlijkse evaluatie. Dit plan definieert een gedragscode voor het gemeentepersoneel, de lokale overheid, de gebruikers en de burgers.

Actieplan 2020

Actieplan 2020 per doel:

Actieplannen en evaluatieverslagen

Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en om de twee jaar geactualiseerd:

Geschiedenis actieplannen

Geschiedenis evaluatieverslagen

Wilt u de vorige evaluatierapporten lezen? Neem dan contact op met de cel Klimaat.

Brusseleir van februari 2023 (PDF, 4.41 MB) (Op de cover, pagina's 4 tot 8)

AGENDA

 

ZIE OOK