Overslaan en naar de inhoud gaan

Klimaatplan

Klimaatplan

De Stad Brussel heeft een Klimaatplan opgesteld om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en haar grondgebied aan de gevolgen van klimaatverandering aan te passen.

Klimaatplan voor het grondgebied van de stad Brussel (2.03 MB)
Klimaatplan voor het grondgebied van de stad Brussel - samenvattend document (1.89 MB)

Voortgang van het Klimaatplan

Steden spelen een centrale rol om klimaatverandering te beperken en hun bevolking te beschermen tegen de gevolgen ervan. Overstromingen, hitte-eilanden, verlies van biodiversiteit: in Brussel zijn de gevolgen van de klimaatverandering al zeer reëel. In haar streven om deze klimaatverandering te verzachten en oplossingen voor aanpassing uit te werken, heeft de Stad Brussel in 2022 een nieuw Klimaatplan opgesteld.  

Voortgang van het Klimaatplan 2023-2050

 • 2008-2020: Agenda 21 - actieplan voor duurzame ontwikkeling van de Stad Brussel
 • 2018: 'We are the change' - eerste Klimaatplan van de Stad Brussel
 • 2019: afkondiging van de 'Klimaatnoodtoestand' door de Brusselse gemeenteraad
 • 2021-2022: 46 bijeenkomsten en workshops in het kader van het participatieve proces rond het Klimaatplan
 • 12 december 2022: goedkeuring van het Klimaatplan 2.0
 • 2024: oprichting van de Lokale Klimaatraad en eerste interne evaluatie van het plan bij de Stad Brussel
 • 2024-2030: tweejaarlijkse evaluatie en aanpassing van het plan met de Lokale Klimaatraad 2030: 55% minder uitstoot van broeikassen op het grondgebied in vergelijking met 2008
 • 2040: koolstofneutraliteit van openbare gebouwen
 • 2050: koolstofneutraliteit van het grondgebied van de stad Brussel

De Stad Brussel zet zich al lang in voor klimaatbescherming. Voorbeelden van deze actieve aanpak zijn Agenda 21 sinds 2008 en een eerste Klimaatplan in 2018. Deze maatregelen hebben al tot enkele eerste resultaten geleid:

 • een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 21% ten opzichte van 2008
 • een verdubbeling van de productie van hernieuwbare energie tussen 2018 en 2020

In het licht van de klimaatnood besliste de Stad Brussel in 2022 om haar Klimaatplan te herzien om de reikwijdte en het tempo van haar acties te verhogen.

Met het oog op concrete oplossingen die rekening houden met de realiteit van de bevolking organiseerde de Stad Brussel in 2021 een uitgebreid participatief proces. Bijna 700 burgers werkten mee aan 46 bijeenkomsten en workshops. Deze samenwerking leidde tot meer dan 300 actiepistes die vervolgens door deskundigen van het gemeentebestuur werden opgepikt.

Resultaten van de burgerparticipatie (1.61 MB) 

Het Klimaatplan vormt een roadmap rond 11 grote thema's, van energie en water tot mobiliteit, afval en voeding. Het plan bevat 150 strategische doelstellingen, die in honderden concrete acties zijn opgesplitst zodat we samen doeltreffende maatregelen kunnen nemen om het klimaat binnen het grondgebied te beschermen. Het doel van al deze acties is om:

 • de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen en bij te dragen aan koolstofneutraliteit tegen 2050, en vanaf 2040 voor openbare gebouwen
 • het aanpassingsvermogen van het gemeentebestuur en alle belanghebbenden op het grondgebied te ontwikkelen zodat we Brussel weerbaarder kunnen maken tegen de steeds vaker voorkomende hittegolven, droogtes en overstromingen

Er zal een Lokale Klimaatraad worden opgericht die instaat voor de sturing en monitoring van de klimaatdoelstellingen op het grondgebied. Deze raad zal ook trachten om een zeker momentum te creëren door het actieplan uit te werken en zoveel mogelijk actoren rond de klimaatdoelstellingen te verzamelen.

Wilt u deelnemen aan het proces? Stuur een e-mail naar klimaat@brucity.be.

Uw gebouw isoleren, uw verwarming een graad lager zetten, regenwater opvangen, overstappen op de fiets, composteren, planten, lokaal eten, opleidingen volgen, duurzaam inkopen,... Of u nu deel uitmaakt van een overheidsinstantie of een bedrijf, een handelszaak hebt, tot een vereniging behoort of een individu bent, iedereen kan op zijn eigen niveau doeltreffende acties ondernemen, zolang de neuzen maar in dezelfde richting wijzen.

Het Klimaatplan formuleert berekende doelstellingen voor 11 thema's. Zo zorgt het plan voor de samenhang van deze veelheid aan acties en helpt het iedereen om actie te ondernemen.

Hulp, subsidies en verplichtingen

U kunt genieten van financiële steun en ondersteuning om u aan te moedigen concrete actie te ondernemen voor het klimaat:

Hulp, subsidies en verplichtingen

Thema's