Klimaatplan - Hulpbronnen en afval

Klimaatplan - Hulpbronnen en afval

Op regionale schaal is verbrand afval verantwoordelijk voor 7% van de directe uitstoot van broeikasgassen. Maar als men al het afval en de hele productieketen meerekent, ligt dat cijfer veel hoger.

Het Klimaatplan richt zich daarom op:

 • de hoeveelheid afval te verminderen, want het afval dat de minste negatieve impact heeft, is het afval dat niet bestaat
 • beter gebruik te maken van afval, door recyclage te verbeteren door betere sortering, en door bioafval te composteren, om dit afval om te zetten in grondstoffen

Ontdek alle manieren waarop u uw afval kunt verminderen en beter kunt sorteren:

Belangrijkste doelstellingen voor hulpbronnen en afval

Belangrijkste doelstellingen voor hulpbronnen en afval

Doelen voor 2030:

 • 100% van het door de stad geproduceerde bioafval wordt gerecycled
 • 10 minuten naar een compostvat bij u in de buurt
 • 90% van het ingezamelde grofvuil wordt gesorteerd

Voor de gemeente:

 • Het installeren van een meso-compost om al het voedselafval van de stad te beheren
 • Terugwinnen en composteren van afgevallen bladeren in de openbare ruimte

Voor alle Brusselaars:

 • Een dicht netwerk van buurt- en wijkcomposteren ontwikkelen
 • Sorteerbakken installeren in openbare ruimten, parken en sportcentra
 • 2 droge toiletten per jaar installeren in de groene ruimten van de stad
 • Stimulansen geven voor Zero Waste (herbruikbare containers in de horeca, wasbare luiers, compost)

Alle acties:

Alle acties rond hulpbronnen en afval (PDF, 171.53 KB)

De video toont getuigenissen over afval (deze video is in het Frans met ondertitels in het Nederlands):

ZIE OOK