Klimaatplan - Stadsdiensten

Klimaatplan - Stadsdiensten

De diensten van de Stad omvatten bijna 4.000 personeelsleden (uitgezonderd onderwijzend personeel) die meer dan 700 gebouwen beheren of gebruiken, goed voor 2,3% van de directe uitstoot van broeikasgassen in het gebied. Er zijn ook groene ruimten en begraafplaatsen, openbare werken en stadsontwikkeling, IT-apparatuur en honderden overheidsopdrachten per jaar. En dan hebben we het nog niet eens over scholen en kinderopvang.

De Stad Brussel is zich bewust van de grote impact van haar activiteiten en heeft zichzelf met het Klimaatplan duidelijke doelstellingen opgelegd: voorbeeldig zijn in haar werking en anticiperen op veranderingen en crisissen ten dienste van de bevolking.

Belangrijkste doelstellingen voor de Stadsdiensten

Belangrijkste doelstellingen voor de Stadsdiensten

Doelen voor 2030:

  • Het personeel zal de voorkeur geven aan treinreizen van minder dan 8 uur in plaats van vliegreizen
  • 20% vermindering van de digitale koolstofvoetafdruk van de Stad ten opzichte van 2019
  • 65 minder voertuigen in het wagenpark van de Stad

  • Gemeentepersoneel opleiden en betrekken bij klimaatkwesties
  • Een handvest voor duurzame overheidsopdrachten aannemen
  • Een verantwoord zakenreisbeleid toepassen, in het bijzonder de voorkeur geven aan de trein voor reizen van minder dan 8 uur
  • Een beleid goedkeuren dat voornamelijk investeert in ethische, maatschappelijk verantwoorde en duurzame fondsen
  • Een koolstofcalculator ontwikkelen voor Stadsdiensten en het algemene publiek
  • Een duurzame digitale strategie ontwikkelen

Alle acties:

Alle acties rond administratie (PDF, 216.81 KB)

ZIE OOK