Projectoproep voor socio-economische acties rond het Zuidstation

Binnen het kader van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) 7 'Rondom het Zuidstation' lanceert de Stad Brussel een gemeentelijke projectoproep voor initiatieven die het gemeenschapsleven en de sociale cohesie binnen de perimeter van het SVC 7 versterken.

Hiertoe werden 6 prioritaire thema's geselecteerd:

  1. Sociale cohesie en gemeenschapsleven
  2. Artistieke en culturele projecten
  3. Klimaatstad
  4. Verbeteren van het stedelijke netwerk voor actieve modi
  5. Stimuleren van een ondernemingsomgeving
  6. Openbare netheid

Voor deze oproep is een budget van 270.000 euro beschikbaar en wordt er een voorkeur gegeven aan de selectie van 1 of 2 grotere projecten.

Samenwerkingsverbanden en partnerschappen zijn zeker welkom om lokale verankering te garanderen, alsook een expertise binnen de verschillende thematieken te kunnen aanbieden.

Tot wie richt deze oproep zich?

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en andere publiekrechtelijke personen, sociale verhuurkantoren, verenigingen zonder winstoogmerk, maatschappijen voor sociale doeleinden, stichtingen voor openbaar nut.

Welke projecten?

Alle nodige info en deelnemingsvoorwaarden zijn terug te vinden in het reglement van deze oproep.

In het kort:

  • de voorgestelde initiatieven moeten zich inschrijven in minstens 3 van de 6 bovenstaande thema's
  • de projecten moeten ten goede komen aan de inwoners/gebruikers van de stad Brussel die zich binnen de perimeter van het SVC 7 en zijn directe omgeving bevinden
  • de projecten moeten gerealiseerd worden binnen de uitvoeringstermijn van het SVC 7, ofwel vóór 30 maart 2028

Hoe deelnemen?

Bezorg je kandidatuur door de projectfiche hieronder tijdig in te vullen en ten laatste op vrijdag 14 juni 2024 voor 18u te verzenden naar volgend e-mailadres:

urb.midi-zuid@brucity.be

Nog vragen?

Aarzel niet contact op te nemen met de contactpersoon vermeld in het reglement in bijlage.

Reglement en formulier

Projectoproep voor socio-economische acties rond het Zuidstation

Gemaakt 26/04/2024 (bewerkt op 26/04/2024)

ZIE OOK

Projectoproep voor socio-economische acties rond het Zuidstation
© Image by vectorjuice on Freepik