Nieuwe tram in Neder-Over-Heembeek

De gewestelijke en gemeentelijke overheden willen een efficiënter openbaar vervoer op het grondgebied van de Stad Brussel. Daarbij hoort ook een betere tramverbinding tussen het stadscentrum en Neder-Over-Heembeek. De Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB hebben het nieuwe tracé van de tram in Neder-Over-Heembeek voorgesteld.

Deze beleidsdoelstelling was het onderwerp van een technische studie die de impact, de voor- en nadelen van de verschillende vervoerswijzen analyseert en vergelijkt. Een ander onderdeel was het bepalen van de meest geschikte route voor de tram. Daarom werd ook een online enquête gepubliceerd.

De gekozen route van de nieuwe tramlijn zorgt voor een verbinding van Neder-Over-Heembeek met het Rogierplein:

De burgervertegenwoordigers voor het tramproject in Neder-Over-Heembeek

Om de tram tot een succes te maken voor alle gebruikers, heeft de Stad Brussel een burgerpanel opgericht om de studie van het project (samen met het gewest, de gemeenten en burgers) te begeleiden. 8 vertegenwoordigers werden geselecteerd voor het Begeleidingscomité.

43 kwaliteitsaanvragen werden naar de Stad Brussel gestuurd. 8 vertegenwoordigers werden geselecteerd op basis van hun profiel. Deze selectie werd gemaakt op basis van 4 criteria: woonplaats, vervoersmiddel, leeftijd en geslacht.

Zes kandidaten hebben hun plaats in de stuurgroep ingenomen:

  • Meneer Elleboudt Benoit
  • Mevrouw Hassan Mimi
  • Meneer Gysen Dominique
  • Meneer Meziane Mohamed
  • Mevrouw Buchet Caroline
  • Mevrouw Storms Gilda

Deelname inwoners Neder-Over-Heembeek

Meer info

Gemaakt 22/10/2019 (bewerkt op 11/02/2020)