De burgervertegenwoordigers voor het tramproject in Neder-Over-Heembeek

Een tram verbindt binnenkort Neder-Over-Heembeek met het stadscentrum. Om de tram tot een succes te maken voor alle gebruikers, heeft de Stad Brussel een burgerpanel opgericht om de studie van het project (samen met het gewest, de gemeenten en burgers) te begeleiden. 8 vertegenwoordigers werden geselecteerd voor het Begeleidingscomité.

43 kwaliteitsaanvragen werden naar de Stad Brussel gestuurd. 8 vertegenwoordigers werden geselecteerd op basis van hun profiel. Deze selectie werd gemaakt op basis van 4 criteria: woonplaats, vervoersmiddel, leeftijd en geslacht. Momenteel zijn de effectieve en plaatsvervangende leden nog niet aangewezen onder de 8 vertegenwoordigers.

De geselecteerde personen zijn de volgende:

  • Meneer Elleboudt Benoit
  • Mevrouw Hassan Mimi
  • Meneer Gysen Dominique
  • Mevrouw Matthijs Karen
  • Meneer Meziane Mohamed
  • Mevrouw Buchet Caroline
  • Meneer Akel Draoui Imad
  • Mevrouw Storms Gilda

Deelname inwoners Neder-Over-Heembeek

FAQ

Meer info vindt u in de veelgestelde vragen (FAQ) van de MIVB:

Gemaakt 25/04/2019 (bewerkt op 23/09/2019)