Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en overlegcommissie)  worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

De directie Vergunningen van het departement Stedenbouw schakelt op maandag 5 november 2018 over naar een nieuwe informaticatool voor de behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige en milieuvergunningen op gewestelijk niveau. Daardoor kan de dienstverlening de komende weken ernstig verstoord zijn en kan er vertraging optreden in de behandeling van de dossiers.

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de overlegcommissie
  Departement Stedenbouw
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  10de verdieping – bureau 10-00
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op woensdag: van 16u tot 19u

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, maar uitsluitend op afspraak: 02 279 29 29.

Per e-mail:

Via het online formulier:

AGENDA