Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Via het online formulier:

Beschikbaar naast de betrokken berichten van openbaar onderzoek:

Dossiers momenteel onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging

Via het gewestelijk platform OpenPermits:

Formulier beschikbaar op de pagina van het openbaar onderzoek:

Externe site OpenPermits

Per e-mail:

urb.overlegcommissie@brucity.be

Schriftelijk:

Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
Secretariaat van de Overlegcommissie
Departement Stadsontwikkeling
Hallenstraat 4
1000 Brussel

Mondeling:

Op afspraak via 02 279 29 30. Telefonische permanentie: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30.

Technische uitleg over het dossier krijgt u op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 22 11. Telefonische permanentie: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30.

AGENDA