Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en overlegcommissie)  worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de overlegcommissie
  Departement Stedenbouw
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  10de verdieping – bureau 10-00
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op woensdag: van 16u tot 19u

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, maar uitsluitend op afspraak: 02 279 29 29.

Per e-mail:

Via het online formulier:

AGENDA