Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de Overlegcommissie
  Departement Stadsontwikkeling
  Hallenstraat 4
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het Openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief Centrum
  Hallenstraat 4
  1000 Brussel
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op donderdag: van 16u tot 20u (enkel op afspraak via 02 279 22 11)

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 22 11.

Per e-mail:

urb.overlegcommissie@brucity.be

Via het online formulier:

AGENDA