Verstoorde dienstverlening op maandag 6 december

Op maandag 6 december 2021 is de dienstverlening aan de loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus verstoord door syndicale acties. Het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek is gesloten. U kan altijd uw documenten online aanvragen of een afspraak maken. Er worden ook storingen verwacht op het bus-, tram- en metronet van de MIVB.

 

Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging

Tijdens de volledige duur van het onderzoek kunnen de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging worden geraadpleegd op het departement Stedenbouw.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden mits voorafgaande betaling van een vergoeding. Gelieve daarvoor onderstaand formulier, volledig ingevuld, terug te sturen naar urb.onthaal@brucity.be.

Openbaar onderzoek van 08/12/2021 tot 06/01/2022
Openbaar onderzoek van 24/11/2021 tot 23/12/2021
Openbaar onderzoek van 17/11/2021 tot 16/12/2021
Openbaar onderzoek van 15/11/2021 tot 14/12/2021

Openbaar onderzoek van 08/12/2021 tot 06/01/2022
Openbaar onderzoek van 26/11/2021 tot 10/12/2021
Openbaar onderzoek van 25/11/2021 tot 09/12/2021
Openbaar onderzoek van 24/11/2021 tot 23/12/2021

Geen openbaar onderzoek voor:

 • Stedenbouwkundig attest
 • Milieuattest
 • Verkavelingsvergunning
 • Rooilijnplan
 • Plan van afschaffing
 • Onteigening
 • Gewestelijk bestemmingsplan
 • Bijzonder bestemmingsplan
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
 • Wijkcontracten