Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging

De dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging kunnen geraadpleegd worden op het departement Stedenbouw.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden mits voorafgaande betaling van een vergoeding. Een formulier is daarvoor beschikbaar:

Openbare onderzoeken voor:

Openbaar onderzoek van 28/04/2017 tot 12/05/2017

Openbaar onderzoek van 21/04/2017 tot 05/05/2017

Openbaar onderzoek van 17/04/2017 tot 16/05/2017

Openbaar onderzoek van 14/04/2017 tot 28/04/2017

Openbaar onderzoek van 13/04/2017 tot 12/05/2017

Openbaar onderzoek van 30/03/2017 tot 28/04/2017

Openbaar onderzoek van 02/05/2017 tot 16/05/2017

Openbaar onderzoek van 01/05/2017 tot 15/05/2017

Openbaar onderzoek van 28/04/2017 tot 12/05/2017

Openbaar onderzoek van 24/04/2017 tot 08/05/2017

Openbaar onderzoek van 21/04/2017 tot 05/05/2017

Openbaar onderzoek van 18/04/2017 tot 02/05/2017

Openbaar onderzoek van 14/04/2017 tot 28/04/2017

Openbaar onderzoek van 13/04/2017 tot 12/05/2017

Openbaar onderzoek van 30/03/2017 tot 28/04/2017

Openbaar onderzoek van 14/04/2017 tot 28/04/2017

Geen openbaar onderzoek voor:

  • Stedenbouwkundig attest
  • Milieuattest
  • Bodemonderzoek
  • Plan van afschaffing
  • Onteigening
  • Gewestelijk bestemmingsplan
  • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
  • Wijkcontracten