Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging

Tijdens de volledige duur van het onderzoek kunnen de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging online worden geraadpleegd op:

Een digitale kopie van bepaalde documenten kan verkregen worden, gratis en op eenvoudige aanvraag per mail: urb.onthaal@brucity.be.

Openbaar onderzoek van 28/02/2024 tot 28/03/2024
Openbaar onderzoek van 22/02/2024 tot 07/03/2024
Openbaar onderzoek van 31/01/2024 tot 29/02/2024
Openbaar onderzoek van 24/01/2024 tot 22/02/2024 (verlenging tot en met 23/03/2024)
Openbaar onderzoek van 15/01/2024 tot 13/02/2024 (verlenging tot en met 14/03/2024)

Openbaar onderzoek van 17/02/2024 tot 02/03/2024
Openbaar onderzoek van 14/02/2024 tot 28/02/2024
Openbaar onderzoek van 24/01/2024 tot 22/02/2024 (verlenging tot en met 23/03/2024)

Geen openbaar onderzoek voor:

 • Stedenbouwkundig attest
 • Milieuattest
 • Verkavelingsvergunning
 • Rooilijnplan
 • Plan van afschaffing
 • Onteigening
 • Gewestelijk bestemmingsplan
 • Bijzonder bestemmingsplan
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
 • Wijkcontracten