Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging

Tijdens de volledige duur van het onderzoek kunnen de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging worden geraadpleegd op het departement Stedenbouw.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden mits voorafgaande betaling van een vergoeding. Gelieve daarvoor onderstaand formulier, volledig ingevuld, terug te sturen naar urb.onthaal@brucity.be.

Openbaar onderzoek van 29/01/2020 tot 27/02/2020
Openbaar onderzoek van 17/01/2020 tot 31/01/2020
Openbaar onderzoek van 16/01/2020 tot 30/01/2020

Openbaar onderzoek van 23/01/2020 tot 06/02/2020
Openbaar onderzoek van 22/01/2020 tot 20/02/2020
Openbaar onderzoek van 18/01/2020 tot 01/02/2020
Openbaar onderzoek van 15/01/2020 tot 13/02/2020

Geen openbaar onderzoek voor:

 • Stedenbouwkundig attest
 • Milieuattest
 • Verkavelingsvergunning
 • Rooilijnplan
 • Plan van afschaffing
 • Onteigening
 • Gewestelijk bestemmingsplan
 • Bijzonder bestemmingsplan
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
 • Wijkcontracten