Dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging

De dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging kunnen geraadpleegd worden op het departement Stedenbouw.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden mits voorafgaande betaling van een vergoeding. Een formulier is daarvoor beschikbaar:

Openbaar onderzoek van 19/10/2017 tot 02/11/2017

Openbaar onderzoek van 20/10/2017 tot 03/11/2017
Openbaar onderzoek van 19/10/2017 tot 17/11/2017
Openbaar onderzoek van 19/10/2017 tot 02/11/2017
Openbaar onderzoek van 13/10/2017 tot 27/10/2017
Openbaar onderzoek van 10/10/2017 tot 24/10/2017
Openbaar onderzoek van 06/10/2017 tot 20/10/2017
Openbaar onderzoek van 04/10/2017 tot 02/11/2017

Openbaar onderzoek van 01/09/2017 tot 30/10/2017

Geen openbaar onderzoek voor:

 • Stedenbouwkundig attest
 • Milieuattest
 • Verkavelingsvergunning
 • Rooilijnplan
 • Plan van afschaffing
 • Onteigening
 • Gewestelijk bestemmingsplan
 • Bijzonder bestemmingsplan
 • Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
 • Wijkcontracten