Burgerbegroting van Laken

Hebt u ideeën om het leven in Laken nog beter te maken? De Stad Brussel wil uw voorstellen graag horen en heeft hiervoor een participatiebudget van 1,5 miljoen euro om ze te realiseren. U kunt uw idee indienen van 16 oktober tot 15 december 2023.

Voorrang gaat naar projecten om de Externe site Lakense zones te herwaarderen waar nog geen acties in het kader van een wijkcontract werden ondernomen.

Hoe een idee indienen?

Externe site Burgerbegroting van Laken

Wat is een burgerbegroting?

Met de burgerbegroting wil de Stad haar burgers betrekken bij de beslissingen over openbare investeringen die het leven in een wijk verbeteren. Alles begint met een ideeënoproep die het mogelijk maakt om vast te stellen wat de concrete verwachtingen van de wijkbewoners zijn.

De Wijkraad beoordeelt vervolgens de haalbaarheid van de ontvangen ideeën en bepaalt welke het meest relevant zijn. Hierna worden de uitverkoren ideeën echte projecten, die de projectleiders en de betrokken stadsdiensten samen moeten uitwerken.

De gedetailleerde projecten worden vervolgens voorgesteld aan de buurtbewoners, die hun stem kunnen uitbrengen. Daarna pas keurt het college van burgemeester en schepenen de projecten goed. Elk jaar bepaalt het college voor welke wijk of wijken er een burgerbegroting komt en welk bedrag er beschikbaar is.

Gemaakt 16/10/2023 (bewerkt op 20/10/2023)

ZIE OOK