Projectoproep 'Activatie van de Nieuwe Graanmarkt'

De Stad Brussel lanceert een projectoproep voor 2 acties in het kader van het Schoolcontract De Mot-Couvreur: de actie 'Prefiguratie en activering van de Nieuwe Graanmarkt' en de actie 'Open werf: mobiel meubilair'. Kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend tegen dinsdag 18 juni 2024 om 12u 's middags.

Op 8 december 2022 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het programma van het Schoolcontract De Mot-Couvreur goed, een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing geïnitieerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels dat tot doel heeft schoolbuurten in Brussel op te waarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving te versterken.

De goedkeuring van dat programma heeft ertoe geleid dat de Stad Brussel een subsidie van 2.250.000 euro heeft gekregen voor actie- en investeringsprojecten, waarvan 180.000 euro bestemd is voor deze projectoproep.

Het project 'Prefiguratie en activering van de Nieuwe Graanmarkt' beoogt een tijdelijke bezetting en prefiguratie van de openbare ruimte, in afwachting van de definitieve heraanleg van het plein volgens de plannen van het architectenbureau Fallow-Basil Descheemaeker dat recent geselecteerd werd door een multidisciplinaire 'open jury'. Op basis van de lessen die getrokken werden uit het participatieve proces dat eind 2021 door de Stad Brussel werd opgestart, moet deze missie, die past binnen 'tactische stedenbouw', het mogelijk maken om de toekomstige gebruiksmogelijkheden/voorzieningen zoals voorgesteld in het winnende ontwerp van Fallow-Basil Descheemaeker te testen en te verrijken, maar ook om partners en dagelijkse actoren te raadplegen en bij het project te betrekken om de veranderingen die in de wijk zullen plaatsvinden zo goed mogelijk te ondersteunen en de transformatie van het plein voor te bereiden.

Het project 'Open werf: mobiel meubilair' heeft als doel om, samen met leerlingen en buurtbewoners, mobiel straatmeubilair te ontwerpen en te bouwen om de transformatie van de buitenruimten binnen en buiten de schoolmuren collectief aan te pakken. Het meubilair, dat verschillende functies zal vervullen (zitjes, plantenbakken, tafels, speelelementen,...) moet het mogelijk maken om verschillende locaties rond de school te testen/activeren (waaronder de Nieuwe Graanmarkt en de Papenvestsite).

De twee acties lopen tot eind 2026 om een solide project op te bouwen, dat wordt gesteund door lokale actoren en dat leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van activering van de openbare ruimte en sociale cohesie.

Wanneer?

Op dinsdag 14 mei 2024 van 10u tot 12u wordt er een ondersteuningssessie (in aanwezigheid van het ontwerpteam Fallow-Basil Descheemaeker) georganiseerd in het Instituut De Mot-Couvreur (Nieuwe Graanmarkt 24 - 1000 Brussel) om kandidaat projectdragers te informeren en te ondersteunen.

Om hierop aanwezig te zijn (wat ten zeerste wordt aanbevolen), kan je je inschrijven door een e-mail te sturen naar de School-Wijkcoördinator: matthieu.christiaens@brucity.be.

Kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend tegen dinsdag 18 juni 2024 om 12u 's middags.

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 105.000 euro (voor de prefiguratie en activering van de Nieuwe Graanmarkt) en 75.000 euro (voor het ontwerp en de vervaardiging van mobiel stadsmeubilair), oftewel 180.000 euro.

Voor wie?

Kandidaten kunnen enkel een aanvraag indienen voor de 2 projecten samen.

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep (PDF, 604.86 KB)

Bijlagen:

Bijlage 1: Diagnose van het Schoolcontract De Mot-Couvreur (PDF, 48.74 MB)

Bijlage 2: Programma van het Schoolcontract De Mot-Couvreur (PDF, 12.03 MB)

Bijlage 3: Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract (PDF, 292.47 KB)

Bijlage 4: Formulier voor kandidatuur

Bijlage 5: Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels (PDF, 201.81 KB)

Affiche - Projectoproep 'Activatie van de Nieuwe Graanmarkt'

Gemaakt 23/04/2024 (bewerkt op 23/04/2024)

ZIE OOK