Schoolcontract De Mot-Couvreur (2022-2026)

Het Institut De Mot-Couvreur werd geselecteerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de 3de reeks Schoolcontracten voor de periode 2022-2026.

Het Instituut De Mot-Couvreur ligt op de Nieuwe Graanmarkt, in een dynamische wijk met veel contrasten in het centrum van Brussel. Het gaat om een middelbare school met meer dan 650 leerlingen in verschillende richtingen: algemeen onderwijs, deeltijds technisch onderwijs, kwalificerend technisch onderwijs en kwalificerend beroepsonderwijs.

De diagnose heeft een aantal vaststellingen aan het licht gebracht:

  • Wijk in volle stadsvernieuwing (project Papenvest, project Nieuwe Graanmarkt). Kenmerkend is het gebrek aan openbare ruimte.
  • De school geniet amper visibiliteit en de schoolomgeving houdt nauwelijks rekening met de behoeften van de leerlingen.
  • De 'introverte' benedenverdieping van de school maakt geen wisselwerking met de wijk mogelijk. Er is een verouderde toneelzaal die in de huidige staat niet bruikbaar is, maar die wel veel mogelijkheden biedt.

De uit te voeren projecten omvatten:

  • De renovatie van de evenementenzaal van de school tot een nieuw cultureel centrum dat openstaat voor de wijk.
  • De tijdelijke bezetting en prefiguratie van het gebruik in de openbare ruimte rond de school.
  • Het organiseren van activiteiten die de vaardigheden van de leerlingen (richtingen animator, opticien,...) ten dienste stellen van de wijk...

Meer info: Externe site Schoolcontract De Mot-Couvreur (Perspective.brussels)

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  • De relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur,...
  • De school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars,...) worden betrokken bij het denkproces

Aan het begin van de studie- en diagnosefase wordt een participatief proces voorzien. Dat heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het schoolcontract te definiëren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het mogelijk om de programmatie te organiseren via een 'bottom-updynamiek' en streeft een coproductie door de verschillende actoren na.

Externe site Diagnose Schoolcontract De Mot-Couvreur (Perspective.brussels)

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

Programma van het Schoolcontract De Mot-Couvreur (PDF, 12.03 MB)

Het Schoolcontract De Mot-Couvreur geniet van een gewestelijke subsidie van 2.250.000 euro.

De studie- en diagnosefase van het Schoolcontract De Mot-Couvreur vond plaats in 2022.

De operationele fase van het Schoolcontract De Mot-Couvreur spreidt zich over 4 jaar, van 2023 tot 2026.

Schoolcontract De Mot-Couvreur (2022-2026)
© Perspective.brussels /51N4E, Collectif Yakafokon