attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard: Burgerbegroting

In het kader van de wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard is de Burgerbegroting (van 1 miljoen euro) goedgekeurd. Uiteindelijk werden 14 investeringsprojecten geselecteerd die tegemoetkomen aan de noden van de buurt.

Al deze projecten worden ofwel alleen door de Stad ofwel alleen door groepen burgers of een mix van beide uitgevoerd. De gemeenteraad heeft de projecten goedgekeurd. Een overzicht van deze goedgekeurde projecten:

Wat is een Wijkraad?

De Wijkraad wil samen bouwen aan de Stad door:

  • het oriënteren van lokale, publieke investeringen (participatiebudget van 1 miljoen euro)
  • de betrokkenheid van burgers te verhogen
  • de innovatie in de wijk te bevorderen

Meer info

U kan het project hier volgen:

Gemaakt 06/02/2020 (bewerkt op 17/10/2022)