Wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard: Burgerbegroting

In het kader van de wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard is de Burgerbegroting (van 1 miljoen euro) goedgekeurd. Uiteindelijk werden 14 investeringsprojecten geselecteerd die tegemoetkomen aan de noden van de buurt.

Al deze projecten worden ofwel alleen door de Stad ofwel alleen door groepen burgers of een mix van beide uitgevoerd. De gemeenteraad heeft de projecten goedgekeurd.

Wat is een Wijkraad?

De Wijkraad wil samen bouwen aan de Stad door:

  • het oriënteren van lokale, publieke investeringen (participatiebudget van 1 miljoen euro)
  • de betrokkenheid van burgers te verhogen
  • de innovatie in de wijk te bevorderen

Meer info

U kan het project hier volgen:

Externe site Wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard

Gemaakt 06/02/2020 (bewerkt op 27/09/2023)