Administratieve departementen

De administratie van de Stad Brussel is samengesteld uit departementen.

De organisatie van de administratieve diensten van de Stad maakt een onderscheid tussen de diensten belast met interne dienstverlening, de structuurdepartementen, en de diensten belast met dienstverlening aan de burger, de productiedepartementen.