Wat doen bij een chemisch of industrieel ongeval?

De federale overheid heeft een campagne gelanceerd rond het risico van sevesobedrijven: weet u wat u moet doen bij een chemisch of industrieel ongeval?

Wat is een sevesobedrijf?

Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt, gebruikt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen. Ontdek hier de sevesobedrijven in uw buurt:

Externe site Seveso ondernemingen

In België is elk sevesobedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven. Er vinden ook regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u moet doen als er iets gebeurt.

Wat kan u doen?

Bij een ongeval in een sevesobedrijf is schuilen de beste manier om zich te beschermen. Volg deze 3 stappen:

  • Ga naar binnen en blijf binnen
  • Sluit ramen en deuren
  • Luister naar de media

Meer info:

Hoe gewaarschuwd worden?

Wilt u zo snel mogelijk gewaarschuwd worden bij een noodsituatie in een sevesobedrijf? Schrijf u dan in op:

Externe site BE-Alert

Gemaakt 15/10/2021 (bewerkt op 22/01/2024)

ZIE OOK

Wat doen bij een chemisch of industrieel ongeval?