Webcams van Brussel

De Stad Brussel heeft 2 webcams geplaatst op haar grondgebied: op de Grote Markt en het De Brouckèreplein.