Rijbewijs

Rijbewijs

De Stad levert rijbewijzen af aan personen die geslaagd zijn voor de examens.

Als een persoon een rijbewijs wil bekomen, moet hij zich eerst tot een examencentrum wenden om een theorieproef af te leggen of tot een rijschool om lessen te volgen.

De adressen waar men de theorie- en praktijkproeven kan afleggen, staan in de rubriek rijbewijzen op de officiële site van de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (Goca).

 • Examencentrum nr. 1001
  Kolonel Bourgstraat 118
  1140 Brussel (Evere)
  Tel. 02 726 91 52
 • Examencentrum nr. 1021
  Arbeidsstraat 3-9
  1070 Brussel (Anderlecht)
  Tel. 02 529 07 74

Om een voorlopig rijbewijs te krijgen moet men slagen voor de theorieproef.
Om een definitief rijbewijs te krijgen moet men slagen voor de praktijkproef.

Aanvragen

Aanvragen moeten gebeuren bij het loket Rijbewijzen, met de nodige documenten variërend naargelang de aanvraag:

Voor een voorlopig rijbewijs:

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor de theorieproef
 • bedrag van 30 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact)
 • 1 identieke foto (recent en met klare achtergrond)

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden):

 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (20u rijlessen)

Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) moet de begeleider zich naar zijn of haar gemeente begeven om na te kijken of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de begeleider moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs sinds minstens 8 jaar (cat. B)
 • de begeleider mag niet uit het recht tot sturen gezet zijn tijdens de laatste 3 jaar
 • de begeleider mag niet de begeleider zijn geweest van iemand anders in het voorafgaande jaar

Als de begeleider in de Stad Brussel woont, volstaat het dat de aanvrager een kopie van het rijbewijs en de identiteits- of verblijfskaart van de begeleider meebrengt op voorwaarde dat het aanvraagformulier werd aangevuld en ondertekend door de begeleider.

Voor een voorlopig rijbewijs Moto:

 • het bewijs van het geslaagd praktisch examen op een privéterrein
 • het getuigschrift van onderricht afgeleverd door de rijschool

Voor een definitief rijbewijs (origineel):

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • het bedrag van 30 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact)
 • 1 pasfoto (recent en met klare achtergrond)

Voor een eerste rijbewijs:

 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen van de praktijkproef
 • voorlopig rijbewijs

Voor een nieuw rijbewijs (kaartformaat):

 • huidig rijbewijs

Voor een professioneel rijbewijs:

 • medisch attest
 • huidig rijbewijs

Voor een rijbewijs CARA:

 • medisch attest CARA

Voor een duplicaat van het rijbewijs of voorlopig rijbewijs:

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • het attest van aangifte van diefstal of verlies afgeleverd door het politiebureau met een officiële stempel
 • het bedrag van 30 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact)
 • 1 pasfoto (recent en met klare achtergrond)

Voor een internationaal rijbewijs:

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • rijbewijs
 • het bedrag van 30 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact)
 • het oude internationaal rijbewijs of een attest van verlies/diefstal
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Om een Europees rijbewijs om te wisselen:

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • geldig Europees rijbewijs of een attest van het land dat het uitgegeven heeft
 • het medisch attest indien de categorieën C en D omwisselbaar zijn
 • het bedrag van 30 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact)
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Frans rijbewijs: elke vraag tot registratie of omwisseling van een Frans nationaal rijbewijs moet voorafgaandelijk worden gevalideerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. De vraag naar een internationaal rijbewijs door een Franse onderdaan zal niet meer dezelfde dag kunnen worden beantwoord aangezien een voorafgaandelijke registratie wordt gevraagd van het Franse rijbewijs.

Brits rijbewijs: het attest 'Driver & vehicle Licensing Agency' is verplicht voor de omwisseling van een Brits rijbewijs.

Om een niet-Europees rijbewijs om te wisselen:

 • geldige identiteits- of verblijfskaart
 • niet-Europees rijbewijs
 • een eventuele vertaling
 • het medisch attest als de categorieën C en D omwisselbaar zijn
 • 1 identiteitsfoto (recent en met klare achtergrond)

Er zijn twee stappen:

 • Eerste stap: het niet-Europees rijbewijs wordt naar de politie verzonden om het te authentificeren. Deze stap kost 5 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact).
 • Tweede stap: na de goedkeuring van de politie, wordt het niet-Europees rijbewijs omgewisseld. Deze stap kost 30 euro (bij voorkeur te betalen via Bancontact).

Deze mogelijkheden zijn niet compleet. Neem contact op met de dienst voor andere vragen.

Pasfoto's

Pasfoto’s moeten met klare achtergrond en recent zijn (formaat H 4,5 cm / B 3,5 cm). Het zijn foto’s van het gezicht van de aanvrager, in principe zonder hoofddeksel. Een hoofddeksel kan toegelaten worden uit religieuze of medische redenen op voorwaarde dat het gezicht volledig zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten onbedekt zijn. Op de foto neemt het hoofd minimum 2,5 cm en maximum 3,5 cm in. De achtergrond is licht en homogeen.

Betaling

Het bedrag voor de procedure dient integraal gestort te worden op het ogenblik van de aanvraag, bij voorkeur met Bancontact.

Termijn

De dienst Rijbewijzen neemt de aanvraag van de burger aan en nodigt hem of haar uit om ten laatste 5 werkdagen later terug te komen om het voorlopige of definitief betaalde rijbewijs af te halen.

De internationale rijbewijzen worden onmiddellijk gemaakt (behalve de bovenvermelde uitzondering).

Meer info:

 • Een afspraak maken
 • Praktische informatie

  Demografie
  Identiteitsbewijzen
  Rijbewijzen
  Anspachlaan 6
  2de verdieping
  1000 Brussel
  [kaart]

  Telefoon 1 : 02 279 22 20

  Open : maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u
  Telefoon open : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u
  Extra info : Vanaf 1 december 2016 zal de dienst Rijbewijzen enkel op afspraak bereikbaar zijn.

  Verbindingsbureau Laken
  Emile Bockstaellaan 246
  1020 Brussel (Laken)
  [kaart]

  Telefoon 1 : 02 279 37 02
  Fax : 02 279 37 08
  Open : maandag tot woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30, donderdag van 8u30 tot 12u, vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30 (bij drukte kan de uitdeling van de volgnummers worden gestopt een half uur voor de sluiting)
  Extra info : Rijbewijzen enkel op afspraak.

  Verbindingsbureau Louiza
  Dienst Bevolking
  Terkamerenlaan 34
  1000 Brussel
  [kaart]

  Telefoon 1 : 02 279 28 90
  Fax : 02 279 28 99
  Open : op maandag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30
  Telefoon open : op maandag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30
  Extra info : Rijbewijzen enkel op afspraak op dinsdag.

  Bovenaan pagina