Rijbewijs

Rijbewijs

De Stad levert rijbewijzen af aan personen die geslaagd zijn voor de examens.

Als een persoon een rijbewijs wil bekomen, moet hij zich eerst tot een examencentrum wenden om een theorieproef af te leggen of tot een rijschool om lessen te volgen.

De adressen waar men de theorie- en praktijkproeven kan afleggen, staan in de rubriek rijbewijzen op de officiële site van de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (Goca).

 • Examencentrum nr. 1001
  Kolonel Bourgstraat 118
  1140 Brussel (Evere)
  Tel. 02 726 91 52
 • Examencentrum nr. 1021
  Arbeidsstraat 3-9
  1070 Brussel (Anderlecht)
  Tel. 02 529 07 74

Om een voorlopig rijbewijs te krijgen moet men slagen voor de theorieproef.
Om een definitief rijbewijs te krijgen moet men slagen voor de praktijkproef.

Aanvragen

Aanvragen moeten gebeuren bij het loket Rijbewijzen, met de nodige documenten variërend naargelang de aanvraag:

Voor een voorlopig rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor de theorieproef
 • bedrag van 24 euro
 • 1 identieke foto (recent en met lichte achtergrond)

Voor de voorlopige rijbewijzen zonder begeleider (18 maanden):

 • het attest eventueel afgeleverd door een rijschool na het volgen van 20 lesuren vereist voor het rijden zonder begeleider

Voor de voorlopige rijbewijzen met begeleider (36 maanden) moet de begeleider zich naar zijn of haar gemeente begeven om na te kijken of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de begeleider moet houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs sinds minstens 8 jaar (cat. B)
 • de begeleider mag niet uit het recht tot sturen gezet zijn tijdens de laatste 3 jaar
 • de begeleider mag niet de begeleider zijn geweest van iemand anders in het jaar dat voorafgaat

Voor een definitief rijbewijs (origineel):

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen van de praktijkproef
 • voorlopig rijbewijs
 • het bedrag van 24 euro
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Voor een duplicaat van het rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • het attest van aangifte van diefstal of verlies afgeleverd door het politiebureau met een officiële stempel (in te vullen op het aanvraagformulier van het duplicaat)
 • het bedrag van 24 euro
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Voor toevoeging van een categorie:

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor de praktijkproef
 • het (voorlopig of definitief) rijbewijs
 • het bedrag van 24 euro
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Voor een medische selectie:

 • identiteitskaart
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door een erkend centrum
 • rijbewijs
 • het bedrag van 24 euro
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Voor een internationaal rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • rijbewijs
 • het bedrag van 20 euro
 • het oude internationaal rijbewijs
 • 1 pasfoto (recent en met lichte achtergrond)

Deze mogelijkheden zijn niet compleet. Neem contact op met de dienst voor andere vragen.

Pasfoto's

Pasfoto’s moeten met lichte achtergrond en recent zijn (formaat H 4,5 cm / B 3,5 cm). Het zijn foto’s van het gezicht van de aanvrager, in principe zonder hoofddeksel. Een hoofddeksel kan toegelaten worden uit religieuze of medische redenen op voorwaarde dat het gezicht volledig zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten onbedekt zijn. Op de foto neemt het hoofd minimum 2,5 cm en maximum 3,5 cm in. De achtergrond is licht en homogeen.

Betaling

Het bedrag voor de procedure dient integraal gestort te worden op het ogenblik van de aanvraag, bij voorkeur met Bancontact.

Termijn

De dienst Rijbewijzen neemt de aanvraag van de burger aan en nodigt hem of haar uit om ten laatste 5 werkdagen later terug te komen om het voorlopige of definitief betaalde rijbewijs af te halen.

De internationale rijbewijzen worden onmiddellijk gemaakt.

Meer info:

Praktische informatie

Demografie
Identiteitsbewijzen
Rijbewijzen
Anspachlaan 6
2de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 35 80
Telefoon 2 : 02 279 35 49

Open : maandag van 8u30 tot 15u, dinsdag van 8u30 tot 12u, woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u (behalve donderdag 18 december tot 16u30), vrijdag van 8u30 tot 12u (verdeling tickets vanaf 8u15)
Telefoon open : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u

Verbindingsbureau Laken
Emile Bockstaellaan 246
1020 Brussel (Laken)
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 37 00
Fax : 02 279 37 08
Open : maandag tot woensdag van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 11u30, vrijdag van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u (verdeling tickets vanaf 8u15)

Bovenaan pagina