Rijbewijs

Met een rijbewijs kunt u, na het behalen van het praktische rijexamen, een gemotoriseerd voertuig besturen op de openbare weg.

Na het behalen van uw theoretisch examen kunt u een voorlopig rijbewijs verkrijgen waarmee u kunt leren rijden (met of zonder begeleider).

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • Een recente pasfoto

EN

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig)

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • Het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (20u rijlessen)

Voor een voorlopig rijbewijs met begleider (36 maanden geldig)

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met de informatie over de begeleider(s). Als de begeleider niet aanwezig kan zijn, moet hij of zij een kopie van zijn/haar kaart en rijbewijs bezorgen aan de aanvrager. Hij of zij moet de aanvraag ondertekenen.

Voor het rijbewijs of veranderingen van categorie

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen
 • Het (voorlopig of definitief) rijbewijs dat vervangen moet worden
 • Het medisch attest afgeleverd door een erkend centrum voor de categorieën C en D

Voor een duplicaat van een (definitief of voorlopig) rijbewijs

 • Het attest van aangifte van diefstal of verlies afgeleverd door het politiebureau

Voor de registratie van een Europees rijbewijs

U moet uw Europees rijbewijs registreren zodra u ingeschreven bent in een Belgische gemeente.

 • Europees rijbewijs
 • Identiteits- of verblijfskaart
 • 5 euro

De omwisseling van een Europees rijbewijs hangt af van het model:

 • Een rijbewijs met een vervaldatum: u mag uw rijbewijs omwisselen maximaal 3 maanden vóór de vervaldatum
 • Een rijbewijs zonder vervaldatum: u moet uw rijbewijs binnen de 2 jaar na uw inschrijving in België omwisselen

Voor andere situaties kunt u contact opnemen met de dienst voor een afspraak via e-mail of telefoon.

Voor de omwisseling van een niet-Europees rijbewijs

Sommige niet-Europese rijbewijzen zijn erkend en omwisselbaar in België. Om te weten of uw rijbewijs omwisselbaar is, moet u zich op afspraak melden bij de dienst Rijbewijzen.

 • Identiteits- of verblijfskaart
 • Niet-Europees rijbewijs
 • 5 euro

Voor een internationaal rijbewijs

 • Belgisch of Europees rijbewijs

Opmerking: uw Europees rijbewijs moet eerst geregistreerd zijn. De afgifte van een internationaal rijbewijs kan daardoor langer duren.

Tarief

 • 30 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact)

Wachttijd

 • 2 werkdagen (behalve voor een internationaal rijbewijs, dat onmiddellijk wordt afgeleverd)

ZIE OOK