Rijbewijs

Met een rijbewijs kunt u, na het behalen van het praktische rijexamen, een gemotoriseerd voertuig besturen op de openbare weg.

Na het behalen van uw theoretisch examen kunt u een voorlopig rijbewijs verkrijgen waarmee u kunt leren rijden (met of zonder begeleider). De voorwaarden om begeleider te zijn, moeten worden gecontroleerd door de gemeente waar de begeleider woont.

Hoe aanvragen?

 • Een afspraak maken

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • Een recente pasfoto

EN

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig)

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • Het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (20u rijlessen)

Voor een voorlopig rijbewijs met begleider (36 maanden geldig)

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met de informatie over de begeleider(s). Als de begeleider in een andere gemeente woont, moet deze gemeente de informatie vooraf nakijken. Als de begeleider op het grondgebied van de Stad Brussel woont, moet hij of zij aanwezig zijn of zijn/haar identiteitskaart (verblijfskaart) en rijbewijs (of kopies) bezorgen aan de aanvrager.

Voor het rijbewijs of veranderingen van categorie

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen
 • Het (voorlopig of definitief) rijbewijs dat vervangen moet worden
 • Het medisch attest afgeleverd door een erkend centrum voor de categorieën C en D

Voor een duplicaat van een (voorlopig) rijbewijs

 • Het attest van aangifte van diefstal of verlies afgeleverd door het politiebureau

Tarief

 • 30 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact)

Wachttijd

 • 5 werkdagen (behalve voor een internationaal rijbewijs, dat onmiddellijk wordt afgeleverd)