Rijbewijs

Met een rijbewijs kunt u, na het behalen van het praktische rijexamen, een gemotoriseerd voertuig besturen op de openbare weg.

Na het behalen van uw theoretisch examen kunt u een voorlopig rijbewijs verkrijgen waarmee u kunt leren rijden (met of zonder begeleider). De voorwaarden om begeleider te zijn, moeten worden gecontroleerd door de gemeente waar de begeleider woont.

Hoe aanvragen?

 • Een afspraak maken (behalve voor het afhalen van rijbewijzen)

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • Een recente pasfoto

EN

Voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig)

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • Het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (20u rijlessen)

Voor een voorlopig rijbewijs met begleider (36 maanden geldig)

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum met de informatie over de begeleider(s). Als de begeleider in een andere gemeente woont, moet deze gemeente de informatie vooraf nakijken. Als de begeleider op het grondgebied van de Stad Brussel woont, moet hij of zij aanwezig zijn of zijn/haar identiteitskaart (verblijfskaart) en rijbewijs (of kopies) bezorgen aan de aanvrager.

Voor het rijbewijs of veranderingen van categorie

 • Het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen
 • Het (voorlopig of definitief) rijbewijs dat vervangen moet worden
 • Het medisch attest afgeleverd door een erkend centrum voor de categorieën C en D

Voor een duplicaat van een (voorlopig) rijbewijs

 • Het attest van aangifte van diefstal of verlies afgeleverd door het politiebureau

Voor de registratie van een Europees rijbewijs

U moet uw Europees rijbewijs registreren zodra u ingeschreven bent in een Belgische gemeente.

 • Europees rijbewijs
 • Identiteits- of verblijfskaart
 • 5 euro

De omwisseling van een Europees rijbewijs hangt af van het model:

 • Een rijbewijs met een vervaldatum: u mag uw rijbewijs omwisselen maximaal 3 maanden vóór de vervaldatum
 • Een rijbewijs zonder vervaldatum: u moet uw rijbewijs binnen de 2 jaar na uw inschrijving in België omwisselen

Voor andere situaties kunt u contact opnemen met de dienst voor een afspraak via e-mail of telefoon.

Voor de omwisseling van een niet-Europees rijbewijs

Sommige niet-Europese rijbewijzen zijn erkend en omwisselbaar in België. Om te weten of uw rijbewijs omwisselbaar is, moet u zich op afspraak melden bij de dienst Rijbewijzen.

 • Identiteits- of verblijfskaart
 • Niet-Europees rijbewijs
 • 5 euro

Voor een internationaal rijbewijs

 • Belgisch of Europees rijbewijs

Opmerking: uw Europees rijbewijs moet eerst geregistreerd zijn. De afgifte van een internationaal rijbewijs kan daardoor langer duren.

Tarief

 • 30 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact)

Wachttijd

 • 2 werkdagen (behalve voor een internationaal rijbewijs, dat onmiddellijk wordt afgeleverd)