Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

Maatregelen coronavirus: de vergaderingen van de Overlegcommissies zijn tot nader order afgelast. Lopende openbare onderzoeken worden afgewerkt (maar de Overlegcommissie is afgelast). Nieuwe openbare onderzoeken worden tot nader order niet meer georganiseerd.

Maatregelen coronavirus (opschorting termijnen): in toepassing van het volmachtbesluit (nr. 2020/001) (PDF, 74.16 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020, zijn de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de reglementering opgeschort vanaf 16 maart 2020 en tot nader order.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

Opgelet: op 1 september 2019 trad een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming bracht ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten): hervorming stedenbouwkundige wetgeving

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de overlegcommissie
  Departement Stedenbouw
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  10de verdieping – bureau 10-00
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op woensdag: van 16u tot 20u (enkel op afspraak via 02 279 29 29)

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 29 29.

Per e-mail:

Via het online formulier:

AGENDA