Manneken-Pis

Manneken Pis

Manneken-Pis is het symbool van het spottende, 'zwanzende' karakter van de Stad Brussel. In zijn kleerkast hangen meer dan 900 kostuums van diverse oorsprong. Honderd daarvan staan uitgestald in het Museum van de Stad Brussel. De bezoeker kan echter de volledige garderobe van het Brusselse ketje bezichtigen via een interactieve database.

Geschiedenis van Manneken-Pis

Manneken Pis habillé Voordat Manneken-Pis [kaart] een folkloristisch personage werd dat de meest diverse kostuums aangemeten kreeg, was hij gewoon een fontein. In de 15de eeuw speelde hij een essentiële rol in de drinkwatervoorziening van Brussel, een systeem dat toen in heel Europa bekend was. Het beeldje heet in het Frans bovendien ook nog 'Petit Julien', een verwijzing naar de vroegere fontein 'Julianekensborre'. Het origineel van het beeldje werd door Hiëronymus Duquesnoy de Oude gemaakt in 1619.

Rond het einde van de 17de eeuw vervulde het beeldje een actieve rol in het stadsleven. Nadat het in 1695 ongeschonden uit het bombardement van Brussel was gekomen, werd het een erg kostbaar bezit en nam zijn faam alsmaar toe.

Bij grote evenementen werd het telkens in een kostbaar pakje gestoken. Zo is bekend dat Manneken-Pis in de 18de eeuw al minstens 4 keer per jaar aangekleed werd. Toen Manneken-Pis in de 19de eeuw niet langer een essentieel onderdeel was van het wateraanvoersysteem van de Stad, werd hij steeds meer het symbool van de Brusselse folklore, van de levensvreugde van de inwoners en van hun capaciteit tot zelfspot.

Wie meer wil weten over Manneken-Pis, kan dat lezen in een speciaal nummer over het 'ketje' in de reeks Historia Bruxellae: Manneken-Pis in alle staten.

Hoe wordt Manneken-Pis gekleed?

Manneken-Pis wordt gekleed door een bediende van de Stad. Op 23 vaste data in het jaar wordt hij in een ander kostuum gestoken. Er komen ook nog steeds nieuwe kostuums bij.

Volgende video over de aankleding van Manneken-Pis bevat commentaar en tekst in het Frans:

Procedure voor een schenking

Wie een kostuum wil schenken, richt daarvoor een officiële aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Die aanvraag wordt onderzocht door een commissie samengesteld uit leden van de Vrienden van de Orde van Manneken-Pis en vertegenwoordigers van de Stad Brussel.

Het aanbod voor de schenking van een kostuum mag geen publicitair, commercieel, politiek of religieus karakter hebben. Na de goedkeuring van het College wordt een officiële overhandigingsplechtigheid georganiseerd. Bij bepaalde gelegenheden trakteert het 'ketje' de delegatie met bier of met een andere drank die hij uit zijn eigen vaatje tapt. Daarna krijgt het nieuwe kostuum een plaats in zijn kleerkast in het Museum van de Stad Brussel.

Kalender met aankledingen van Manneken-Pis

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Op de agenda

Praktische informatie

Museum van de Stad - Broodhuis
Grote Markt
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 43 50
Fax : 02 279 43 62

Open : Van dinsdag tot zondag van 10u tot 17u. De kassa sluit 15 minuten voor het sluitingsuur van het museum.
Sluitingsperiode : op maandagen en op 1/1, 1/5, 1/11, 11/11 en 25/12
Extra info : Inkom: 8 euro, 6 euro voor senioren, 4 euro voor studenten, gratis: onder 18 jaar, elke eerste zondag van de maand en voor inwoners van de Stad Brussel. Art 27: 1,25 euro. Diverse kortingen mogelijk. Legendes in Frans, Nederlands en Engels.

Museum van de Stad Brussel – Broodhuis
Schenking van nieuwe kostuums aan Manneken-Pis
Grote Markt
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 64 36
Open : Elke dag van 10u tot 17u.
Sluitingsperiode : Op maandag en op 1/1, 1/5, 1/11, 11/11 en 25/12.

Bovenaan pagina