Folklore

De folklore in Brussel is nog steeds heel levendig.

Manneken-Pis

De beroemdste aller Brusselaars maakt niet alleen integraal deel uit van het Belgische erfgoed, maar wordt ook zo'n honderd keer per jaar aangekleed. Via deze lange en ongewone traditie wordt dan telkens de aandacht gevestigd op de rijke folklore van de Stad Brussel. Elke nieuwe outfit gaat bovendien gepaard met festiviteiten, de aanhef van volkse liedjes en een fanfare met de Vrienden van Manneken-Pis op kop onder het goedkeurende oog van de officiële kleder.

Theater Toone

Koninklijk Poppentheater Toone, in het hart van het Ilot Sacré, is sinds 1830 actief als traditioneel marionettentheater. De locatie is doordrongen van de Brusselse geschiedenis en cultuur! U vindt er ook een cafeetje, een werkplaats waar marionetten worden gemaakt, een bibliotheek en een museum.

Ommegang © Eric Danhier

De Ommegang van Brussel was oorspronkelijk een religieuze processie. De naam betekent 'om (de kerk) gaan'. In 1549 kozen de Brusselaars deze stoet dan ook uit om keizer Karel V te verwelkomen. De keizer kwam dat jaar zijn zoon, de latere Filips II, voorstellen aan het volk. Sinds 1930 is de traditie helemaal vernieuwd. Elk jaar, gedurende twee dagen begin juli, defileren meer dan 1.400 deelnemers in de straten van Brussel en op de Grote Markt om het feest rond Karel V te gedenken.

Folklorissimo

Elk derde weekend van september viert het Feest van de Folklore de Brusselse tradities. Een folkloristisch dorp op de Grote Markt wordt opgevrolijkt met stoeten, spelletjes, degustaties en andere activiteiten van folklo­ristische genootschappen. Ook vrouwen, jongeren en buitenlandse folklore worden belicht.

Meyboom

Elk jaar wordt op 9 augustus de Meiboom (of Meyboom) geplant op de hoek van de Broekstraat en de Zandstraat. In 2008 vond het planten voor de 700ste keer plaats. Deze folkloristische traditie wordt dan ook door de Unesco erkend als mondeling en immaterieel erfgoed van de mensheid.

Het hele jaar vinden er folkloristische evenementen plaats in Brussel, zoals de stoet van de Externe site Noirauds (De Zwarten), de verkiezing van de Externe site Brusselse Moestasje, een demonstratie Externe site traditioneel kruisboogschieten, de verkiezing van Madame Chapeau of het feest van Manneken-Pis. De folklore in Brussel is nog heel levendig, getuige de vele genootschappen (broederschappen of confréries) en de folkloristische of gastronomische "chochetés". Brussel zwanze!

AGENDA

 

ZIE OOK

Folklore
Folklorissimo