Politiek leven

Gemeenteraadszaal

Brussel wordt net als de andere gemeenten van België beheerd door de verkozenen.

Deze verkozenen zijn de gemeenteraadsleden. Zij vormen samen de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de begroting goed. De agenda's en verslagen en de Bulletins met antwoorden en vragen van de gemeenteraad worden gepubliceerd op de website van de Stad. De burgers mogen het College van Burgemeester en Schepenen ondervragen door de procedure voor de interpellatie van de gemeenteraad te volgen.

De Stad wordt geleid door een uitvoerende macht: het College van Burgemeester en Schepenen, onder leiding van de Burgemeester.

De politieke meerderheid die belast is met het bestuur van de Stad bepaalt een algemeen beleidsprogramma.

Deze meerderheid kan ook de gemeentelijke plannen voor bijvoorbeeld ontwikkeling en mobiliteit uittekenen.

De Stad keurt gemeentelijke reglementen goed.

 

Actualiteit

Actualiteit

 

Agenda

Agenda