Gemeentelijke begroting

De begroting voorziet in het geheel van inkomsten en uitgaven van de gemeente gedurende één burgerlijk jaar, van 1 januari tot 31 december.

Een begroting is een vooruitzicht en de verwezenlijking ervan vormt de rekening.

De begroting wordt gestemd door de gemeenteraad tijdens een openbare zitting en treedt in werking na goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

Meer info:

Brusseleir van maart 2024 (PDF, 4.34 MB) (Op de cover 2, pagina's 14 en 15)

Begroting downloaden

Rekeningen downloaden

Meer info:

Brusseleir van februari 2023 (PDF, 4.41 MB) (In de kijker 3, pagina's 16 en 17)

Begroting downloaden

Rekeningen downloaden

Meer info:

Brusseleir van juni 2022 (PDF, 10.23 MB) (Op de cover, pagina's 4 tot 9)

Ondanks de moeilijke socio-economische omstandigheden kan de Stad Brussel een begroting in evenwicht voorleggen die steeds meer gericht is op nabijheid. De begroting investeert prioritair in de ontwikkeling en de renovatie van collectieve infrastructuur zoals crèches, scholen, gemeenschapszalen, sportzalen en in de ontwikkeling van diensten aan de burger.

Investeringen

De investeringsbegroting voor 2017 voorziet onder meer de volgende projecten:

 • Toerisme en imago van de Stad: 2,7 miljoen euro, waaronder de renovatie van de Beurs en de laatste inrichtingen in het nieuwe MAD-gebouw
 • Opvang van de 0 tot 18-jarigen: verschillende projecten worden tot een goed einde gebracht (uitbreiding van de kleuterschool Cogge, de nieuwe crèche Koningin, de uitbreiding van het IDC) en er komen nieuwe realisaties (de oprichting van twee nieuwe crèches in het noorden van de Stad)
 • Sport: het onthaal en de kwaliteit van de sportinfrastructuur verbeteren, met onder meer een nieuw synthetisch terrein in het Sportcentrum Oorlogskruisen (Neder-Over-Heembeek) en nieuwe vestiaires en sanitaire installaties in het Sportcomplex Korte Groenweg
 • Wegenis: anderhalf miljoen euro om voetpaden te renoveren
 • Stedenbouw en erfgoed: de vier torentjes van het Stadhuis worden gerestaureerd, de projecten van het nieuw Administratief centrum en de restauratie van de hekken op het Frère Orbanplein, premies voor de renovatie van de gevels langs de voetgangerszone in de centrumlanen, premies voor gescheiden toegangen,...
 • Netheid: nog meer intensief schoonvegen en de strijd tegen sluikstorten, graffiti, uitwerpselen van honden en andere onburgerlijkheden
 • Brussel, Digitale Stad: 4,5 miljoen euro om nieuwe technologieën te ontwikkelen, in navolging van het opstarten van fase 2 van het e-loket, documenten en administratieve procedures worden verder gedematerialiseerd
 • Cultuur: de opening van de Garderobe van Manneken-Pis en de Vaux-Hall, werken aan het voormalige station van Laken (Cultureel Centrum Brussel Noord)
 • Isolatieplan: ongeveer 2,1 miljoen euro voor de ontwikkeling van de derde fase van het energieplan, zoals investeringen in de monitoring, de isolatie van de gebouwen van de Stad en de ontwikkeling van fotovoltaïsche pilootprojecten,...
 • Groene ruimten: meer dan 1,3 miljoen euro, waarvan ongeveer één vijfde van het budget voor het aanbod aan speelpleinen en het aanbrengen van verbeteringen en aanpassingen
 • Wijkcontracten: 7,4 miljoen euro voor het wijkcontract Bockstael, 2 miljoen voor het Wijkcontract Jonction
 • Economie: aankoop van drie scan-cars (voertuigen die ontworpen zijn om efficiënter en vaker controles uit te voeren van het parkeren op de openbare weg), nieuwe eindejaarsverlichting

Totale begroting

 • gewone begroting: 770,5 miljoen (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: meer dan 120 miljoen (investeringen)

Begroting downloaden

Rekeningen downloaden

De begroting voor 2016 is een toonbeeld van de volgende drie elementen: verantwoordelijkheid, ernst en beheersing, versterking van de opvang van 0- tot 18-jarigen, met name dankzij het Mutsaardproject in het noorden van Brussel, en stedelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing aan de grote assen.

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Investeringen

De investeringsbegroting voor 2016 voorziet onder meer de volgende projecten:

 • grote projecten: 6,5 miljoen euro voor de heraanleg van de lanen in het centrum en hun verschillende pleinen
 • toerisme en het imago van Brussel: 3,4 miljoen euro (onder meer de inrichting van de Beurs als een 'Beer Experience Center' en de inrichting van het nieuwe MAD-gebouw op de Oude Graanmarkt)
 • opvang van 0- tot 18-jarigen: 23 miljoen euro
 • sport: extra kleedkamers voor het sportcentrum aan de Oorlogskruisenlaan (1,2 miljoen euro) en de verwachte subsidies van 600.000 euro
 • stedenbouw en erfgoed: een budget van 5,6 miljoen euro (onder meer premies voor de renovatie van gevels langs de heraanleg van de voetgangerszone)
 • netheid: 1,2 miljoen euro (onder meer voor 6 nieuwe elektrische straatstofzuigers)
 • Brussel, digitale stad: 4,6 miljoen euro (onder meer voor de ontwikkeling van het e-loket)
 • cultuur: 1,5 miljoen euro (onder meer de opening van drie nieuwe culturele locaties met het Museum van Manneken-Pis, cultureel centrum Sint-Niklaas en Vauxhall, en de heropening van het cultureel centrum Breughel)
 • isolatieplan gebouwen Stad Brussel: 1,9 miljoen euro
 • groene ruimten: 1 miljoen euro (onder meer voor speel-, ontspannings- en fitnesstoestellen)
 • wijkcontracten: 11 miljoen euro
 • parkeren: 600.000 euro (onder meer voor de volledige vernieuwing van het parkeermeterpark)

Totale begroting

 • gewone begroting: 758 miljoen (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: meer dan 137 miljoen (investeringen)

Begroting downloaden

Rekeningen downloaden

De Stad Brussel stelt haar begroting voor 2015 in evenwicht voor. Ze wil daarbij vooral investeren in de verdere ontwikkeling en renovatie van crèches, scholen, gemeenschapszalen, sportfaciliteiten en culturele infrastructuur, maar ook in de ontwikkeling van diensten zoals netheid en onderhoud van de openbare ruimten, kleine buurtwinkels of een versterking van de socioprofessionele integratie.

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Investeringen

De investeringen voor 2015 omvatten onder andere de volgende plannen:

 • grote projecten: 800.000 euro voor studies en werken
 • onderwijs: 35 miljoen euro
 • jonge kinderen en peuters: investeringen om extra plaatsen te creëren
 • wijkcontracten: meer dan 20 miljoen euro
 • sportvoorzieningen: meer dan 7 miljoen euro
 • culturele voorzieningen: meer dan 6 miljoen euro
 • vervanging van alle parkeermeters door moderne automatische terminals: 3,5 miljoen euro
 • stedenbouw: 10,8 miljoen euro
 • gemeenschappelijke voorzieningen en groene ruimten: 2 miljoen euro
 • isolatieplan van de gebouwen van de Stad: 2 miljoen euro
 • voortzetting van het budget voor de eindejaarsverlichting in het project 'Licht op de Handel': 150.000 euro
 • openbare netheid: bijna 2 miljoen euro
 • weginfrastructuur (onderhoud, asfaltering, heraanleg van trottoirs, werken aan de verkeerslichten,...): 7 miljoen euro

Totale begroting

 • gewone begroting: 747,5 miljoen (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: meer dan 119 miljoen (investeringen)

Begroting downloaden

Rekeningen downloaden

De Stad geeft in de begroting voor 2014 aan te willen investeren in de verdere ontwikkeling en renovatie van collectieve infrastructuren, zoals crèches, scholen, gemeenschapszalen en sportfaciliteiten. Ook de uitbreiding van de diensten voor haar burgers (via de dienst Netheid, het onderhoud van de openbare ruimten of de decentralisatie van diensten) blijft een van de prioriteiten.

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Investeringen

De grote lijnen van de investeringen die in 2014 worden voorzien:

 • meer dan 45 miljoen euro voor de bouw, renovatie of herinrichting van scholen en crèches
 • meer dan 22 miljoen euro voor culturele en sportvoorzieningen
 • 1 miljoen euro voor 'Grote Projecten'
 • 15 miljoen euro voor diverse projecten ter verbetering van de openbare diensten en de verfraaiing van de infrastructuur
 • 2 miljoen euro (30% van de energiekosten van de Stad) voor dakisolatie

Totale begroting

 • gewone begroting: ongeveer 728 miljoen euro (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: bijna 117 miljoen euro (investeringen)

Begroting downloaden

Rekeningen downloaden

Ook in 2013 investeert de Stad vooral in de ontwikkeling en renovatie van gemeenschappelijke infrastructuren (crèches, scholen en gemeenschaps- en sportruimten), maar ook in de verdere ontwikkeling van de diensten voor inwoners (netheid en onderhoud van de openbare ruimten) en de verdere ontplooiing van de gedecentraliseerde diensten.

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Investeringen

De grote lijnen van de begroting 2013:

 • onderwijs en jeugdwerking
 • huisvesting
 • tewerkstelling en economische ontwikkeling
 • cultuur, toerisme en sport
 • netheid
 • infrastructuur en openbare ruimten
 • duurzame ontwikkeling
 • veiligheid en preventie

Totale begroting

 • gewone begroting: ongeveer 704,5 miljoen euro (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: bijna 113 miljoen euro (investeringen)

Begroting downloaden

Begroting 2013 in detail:

De begroting 2012 van de Stad Brussel bevat vooral investeringen in de ontwikkeling van collectieve infrastructuur (crèches, scholen, sportzalen,...) en diensten aan de burgers zoals het verhogen van het aantal politieagenten, gedecentraliseerde diensten,...

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Economische context

Net als de voorbije jaren blijft de economische context moeilijk. De federale en regionale overheden moeten allemaal snoeien in hun uitgaven en nieuwe inkomsten vinden. De Stad Brussel ontsnapt hier niet aan, hoewel ze minder geraakt wordt dan andere overheden. Bij de opmaak van de begroting werd gekozen om te blijven investeren in dienstverlening zonder de belastingen te verhogen.

Investeringen

De belangrijkste investeringen die zijn opgenomen in de begroting 2012:

 • creatie van nieuwe woningen, crèches, scholen en andere infrastructuur van openbaar nut
 • ontwikkeling van diensten aan de burgers en decentralisering ervan
 • behoud van openbare werkgelegenheid en de aanwerving van bijkomend personeel bij diensten waar dat nodig is zoals de politiezone
 • steun aan de lokale economie
 • ontwikkeling van grote projecten zoals de heraanleg van de Heizelvlakte (NEO) of de vernieuwing van het stadscentrum

Totale begroting

 • gewone begroting: ongeveer 676,5 miljoen euro (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: bijna 99 miljoen euro (investeringen)

Begroting downloaden

Begroting 2012 in detail:

De begroting 2011 van de Stad Brussel wil de dienstverlening aan de burger nog verbeteren door te investeren in de bouw van scholen en crèches, het aanwerven van nieuwe agenten, de verbetering van de sportieve en culturele infrastructuur en de vereenvoudiging van administratieve stappen.

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Economische context

Net als in 2010 blijven de gevolgen van de economische en financiële crisis uit 2008 ook voelbaar voor het budget van de Stad in 2011. Het stadsbestuur koos daarom bij de opmaak van de begroting voor een verhoging van de middelen door een strikt en vernieuwend beheer, en niet door een verhoging van de belastingen voor de burgers of een ontslag van personeel.

Verbeteren van de diensten

In de begroting van 2011 wordt dus in de eerste plaats gekozen voor het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers:

 • kwaliteit: een meer doeltreffende dienst door de oprichting van een interne auditcel en de doorlichting van meerdere departementen
 • nabijheid: gedecentraliseerde diensten via de opening van vestigingen en steunpunten in alle wijken en de ontwikkeling van diensten via het internet, een grote investering in de bouw van nieuwe infrastructuur en diensten zoals scholen, crèches, culturele centra,... en in de versterking van de sociale diensten zoals het OCMW, openbare ziekenhuizen,...

Prioriteiten

Volgende prioritaire investeringen staan op het programma voor 2011:

 • onderwijs en jeugdwerking
 • huisvesting
 • werkgelegenheid en economische ontwikkeling
 • veiligheid en preventie
 • netheid
 • infrastructuur en openbare ruimten
 • cultureel, toeristisch en sportief aanbod
 • duurzame ontwikkeling

Totale begroting

 • gewone begroting: bijna 657 miljoen euro (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: 114 miljoen euro (investeringen)

Begroting downloaden

Begroting 2011 in detail:

De begroting 2010 van de Stad Brussel wil een antwoord bieden op de uitdaging van de bevolkingsgroei. De Stad investeert daarom vooral in onderwijs en dienstverlening aan de mensen.

De begroting bevat de inkomsten en uitgaven van de Stad. Net zoals een gezin of bedrijf moet Brussel een budget berekenen voor het komende jaar: de uitgaven en de financiële middelen die ter beschikking staan om die uitgaven te doen. De begroting creëert zo het kader waarin de financiën gebruikt worden.

Economische context

Het jaar 2010 is bijzonder door de moeilijke economische context. Bepaalde verwachte inkomsten werden minder ten opzichte van 2009, terwijl bepaalde uitgaven voor de goede werking van de gemeente dan weer naar omhoog gingen. Een voorbeeld daarvan is de verhoogde dotatie voor het OCMW door de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Evenwicht vinden

Om een financieel evenwicht te vinden, ging er veel aandacht naar het verminderen van niet-essentiële kosten:

 • vermindering van werkingskosten (vertegenwoordigingskosten, correspondentiekosten, uitgaven van de kabinetten van de schepenen, energieverbruik,...)
 • vermindering van de bedragen van niet-verplichte subsidies
 • terugvoeren van alle onnodige reserves van verenigingen en andere eenheden die gefinancierd worden door de Stad

Prioriteiten

De Stad Brussel probeert in de begroting een antwoord te bieden op een grote uitdaging: de groei van de bevolking in de hoofdstad. Het verbeteren van de diensten aan de mensen is daarom een belangrijk punt in het budget. Volgende prioritaire investeringen staan op het programma voor 2010:

 • onderwijs en jeugd
 • woongelegenheid
 • werkgelegenheid en economische ontwikkeling
 • veiligheid en preventie
 • netheid
 • infrastructuur en openbare ruimten
 • dienstverlening aan de burgers
 • stadsanimatie
 • duurzame ontwikkeling

Totale begroting

 • gewone begroting: bijna 642 miljoen euro (lopende uitgaven)
 • buitengewone begroting: 131 miljoen euro (investeringen)

Begroting downloaden

Begroting 2010:

In het kader van de opstelling van de begroting 2009, heeft de Stad Brussel een sterke inspanning geleverd om al haar opdrachten tot een goed einde te brengen, terwijl toch de uitgaven onder controle werden gehouden, zodat nu voor het 4de jaar op rij, een begroting in evenwicht wordt voorgesteld.

De gewone begroting is als volgt samengesteld:

Ontvangsten: 630.493.825,86 euro
Uitgaven: 629.954.729,87 euro
Overschot: 539.095,99 euro

De buitengewone begroting is op haar beurt als volgt samengesteld:

Ontvangsten: 130.876.538,72 euro
Subsidies: 34.900.339,18 euro
Netto saldo: 95.976.199,54 euro

Afgezien van de algemene moeilijkheden in de huidige macro-economische context, gaat het persdossier nader in op hoe de financiering van Brussel, de relatieve stagnatie van ontvangsten en de cumul van loonindexaties en baremaverhogingen voor het personeel van de stad (en de belangrijkste gemeentelijke instellingen) een zware druk hebben uitgeoefend op de opstelling van de begroting.

Hoe het ook zij, feit blijft dat ondanks deze delicate context de begroting opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel steunt op de keuze voor een realistisch evenwicht terwijl het toch een serieuze en slagvaardige begroting blijft.

Wat opvalt is dat een begroting in evenwicht reeds meer dan 5 jaar bevestigd wordt door een overschot in de boekhouding (2005: +321.649,91 euro; 2006: + 4.899.712,92 euro en 2007: + 4.157.526,15 euro). Daarmee is het bewijs geleverd dat de Stad blijk geeft van degelijk bestuur bij de uitwerking van haar budgettaire voorzieningen.