Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren vzw

Uitgestoken hand

Deze vzw geeft hulp aan senioren en aan gehandicapten woonachtig op het grondgebied van de Stad Brussel om hen toe te laten thuis te blijven en zo te vermijden dat ze gehospitaliseerd worden of geplaatst worden in een rusthuis.

Om van deze hulp te kunnen genieten, moet men zich in één van de volgende gevallen bevinden:

  • senioren in een geïsoleerde situatie
  • gedesoriënteerde of zieke senioren
  • geval van ziekte van één van de echtgenoten van een bejaard koppel
  • personen met beperkte mobiliteit of die geestelijk gestoord zijn

Het werk van de gezinshelpster kan samengevat worden in de volgende taken: eenvoudig huishoudelijke taken, ondersteuning in de dagelijkse hygiëne, psychosociale ondersteuning, budgetbeheer, administratieve ondersteuning, keuken, strijken, kleine was, herstellingen, kleine boodschappen,…

De geholpen persoon moet een uurbijdrage betalen die berekend wordt naargelang de inkomsten. Zij/hij moet daarom de nodige inlichtingen geven aan de maatschappelijk assistent van de Stad die haar/hem een bezoek brengt.

Praktische informatie

Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren vzw
Van Helmontstraat 32
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 505 46 70
Fax : 02 502 77 35

Open : enkel op afspraak
Telefoon open : van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u