Gemeentelijk Waterplan

De Stad Brussel bereidt zich voor op de toekomst met haar nieuw Gemeentelijk Waterplan.

Brussel staat voor tal van milieuproblemen: overstromingen, droogte, stedelijke hitte-eilanden,... Om hierop te reageren, is geïntegreerd waterbeheer in de stedelijke ruimte essentieel.

Integraal regenwaterbeheer is een aanpak voor het beheren van regenwater die zich richt op het:

  • verminderen van overstromingsrisico's
  • beschermen van waterkwaliteit
  • maximaliseren van het gebruik van regenwater als een waardevolle hulpbron

Het omvat strategieën zoals het bevorderen van infiltratie van regenwater, groene infrastructuur en doorlaatbare bestrating. Het doel is om de impact van regenwater op het stedelijk milieu te verminderen en duurzaam gebruik te maken van deze natuurlijke hulpbron.

Dat is precies het doel van het nieuwe Gemeentelijk Waterplan (GWP) dat door de Stad is aangenomen op 25 maart 2024, met een ambitieus waterbeleid dat tegen 2050 wereldwijd zal erkend worden.

Technologische oplossingen zijn niet langer voldoende om de klimaatuitdagingen aan te gaan. We moeten ons beleid heroverwegen en meer ruimte creëren voor veerkrachtige hydrologische oplossingen. Met de beperkte ruimte in de stad is waterbeheer meer dan ooit een stedelijke uitdaging.

Toch opent water ook de weg naar geïntegreerde en harmonieuze transformaties van onze stedelijke landschappen, met mogelijkheden om gastvrije groene ruimtes te creëren, ontspanningsgebieden langs waterwegen, en esthetische en functionele oplossingen voor het beheer van regenwater voor de strijd tegen overstromingen.

Het GWP heeft tot doel een nieuwe generatie projecten op te zetten op verschillende schaalniveaus, van straatniveau tot de hele stad, voor geïntegreerd waterbeheer.

Het PCE omvat 6 'waterdoelstellingen' en 7 'waterwerven', evenals 28 projectfiches om de overgang te begeleiden. Deze concrete instrumenten bieden de nodige sleutels om het transformatieproces te starten.

De overgang naar een Waterstad tegen 2050 vereist een veelheid aan projecten op verschillende schaalniveaus. De projectfiches zijn ingedeeld in 5 schalen, van XS tot XL, en ze vereisen samenwerking tussen vele belanghebbenden:

  • XS: beheer van regenwater op privé-eigendommen
  • S: kleinschalige interventies in de openbare ruimte
  • M: acties in de openbare ruimte die een grotere interventie vereisen
  • L: projecten in parken, vijvers en waterlopen
  • XL: initiatieven op stadsniveau

Om deze acties te financieren, zal de Stad Brussel verschillende criteria evalueren, zoals beschikbare financiële middelen en de technische haalbaarheid van projecten. De Stad heeft uw steun nodig om deze overgang naar een duurzamere toekomst te laten slagen.

Zo kan u als inwoner uw steentje bijdragen door op uw eigen perceel water te laten infiltreren of te hergebruiken. Kijk hiervoor eens bij de groene premies:

Groene premies

Openbare bijeenkomst (vrijdag 31 mei 2024)

Wissel van gedachten over de inhoud van het plan en de strategie van de Stad Brussel tijdens een openbare bijeenkomst op vrijdag 31 mei 2024, van 18u tot 20u30, in het Stadhuis van Brussel.

Bekijk het Gemeentelijk Waterplan en ontdek hoe u kunt bijdragen aan de toekomst van Brussel.

Externe site Inschrijvingsformulier

Tocht met Waterbus (zondag 2 juni 2024)

Klim aan boord voor een tocht met de Waterbus met 2 stops en wandelingen op zondag 2 juni 2024, van 14u tot 18u, bij de Waterbushalte 'Becokaai' om concrete projecten te ontdekken.

Externe site Inschrijvingsformulier

Download het waterplan en ontdek specifieke projecten die de Stad Brussel onderneemt:

Gemeentelijk Waterplan (PDF, 36.10 MB)

AGENDA

 

ZIE OOK

Gemeentelijk Waterplan