Brussel in de 20ste eeuw

Zicht op Brussel met Heizel en Atomium © Olivier van de Kerchove


De tijdslijn van de geschiedenis van Brussel in de 20ste eeuw.

 • 1919: algemeen stemrecht voor mannen (één stem), oorlogsweduwes, moeders en echtgenoten van een politieke gevangene krijgen stemrecht bij de gemeentelijke verkiezingen.
 • 1919: oprichting van de SNETA (Société Nationale Transport Aérien).

Jaren 1920

 • 1921: schoolplicht.
 • 30 maart 1921: aansluiting van de gemeenten Laken, Haren en Neder-over-Heembeek bij Brussel.
 • 1921: oprichting van de Académie belge de Langue et de littérature française.
 • 1922: verbreding van het kanaal van Willebroek en inwijding van 'Brussel Zeehaven'.
 • 1922: aanleg van de experimentele tuin van Jean Massart op het domein van het Rode Klooster.
 • 1923: inwijding van het Brugmannziekenhuis, een werk van Victor Horta.
 • 1925: oprichting van de Commissie van Openbare Onderstand in Brussel.
 • 1925: bouw van de 'Résidence Palace', het eerste appartementencomplex in Brussel in de puurste art-decostijl, oprichting van 'SABENA'.
 • 1926: oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (Van Zeeland). Ontvangst van Charles Lindbergh in Brussel © Archief Stad Brussel
 • 1927: ontvangst van Charles Lindbergh op het Stadhuis van Brussel: foto 1 Charles Lindbergh in Brussel (JPG, 0,12MB) en foto 2 Charles Lindbergh in Brussel (JPG, 0,08MB).
 • 1928: inwijding van het Paleis voor Schone Kunsten, dat door architect Victor Horta was ontworpen.
 • 1929: bouw van het Sint-Pietersziekenhuis aan de Hoogstraat door J.-B. Dewin.
 • Oktober 1929: beurscrash op Wall Street (New York).

Jaren 1930

 • 1931: afkondiging van de wet op het behoud van monumenten en sites.
 • 1932: wetten over het taalgebruik op administratief vlak en in het onderwijs.
 • 1934: dodelijk ongeval van koning Albert I, troonsbestijging van Leopold II.
 • 1935: oprichting van het Nationaal Bureau voor de Voltooiing van de noord- zuidverbinding.
 • 1935: Wereldtentoonstelling in Brussel op de Heizelvlakte.
 • 1935: wet ter oprichting van het Bibliotheekfonds Albert I.
 • 1935: lijn Brussel-Antwerpen: eerste elektrische spoorlijn.
 • 1936: oprichting van het 'Institut d'Urbanisme' aan de 'Université Libre de Bruxelles'.
 • 1936: België wordt opnieuw neutraal onder impuls van de koning en P.-H. Spaak.
 • 1936: komst van Rex in het parlement.
 • 1937: verkiezingsoverwinning van Van Zeeland tegen Degrelle in Brussel.
 • 1937-1952: bouw van het Centraal Station, dat door Victor Horta (+ 1947) werd ontworpen en door Maxime Brunfaut werd voltooid.
 • 1938: oprichting van de Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
 • 1938-1939: eerste wolkenkrabber in Brussel (Terkamerenresidentie in Elsene).
 • 1 september 1939: begin van de Tweede Wereldoorlog, het neutrale België brengt het leger op versterkte vredesvoet ('Sitzkrieg', september 1939-10 mei 1940).
 • November 1939: overlijden van burgemeester Adolphe Max, J. Van de Meulebroeck, elfde burgemeester van Brussel.

Jaren 1940

 • 10 mei 1940: invasie van de Duitse troepen in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, begin van de 'Westfeldzug-Blitzkrieg'.
 • 17 mei 1940: Brussel valt in de handen van de Duitsers.
 • 28 mei 1940: einde van de 18-daagse campagne en capitulatie van het Belgisch leger.
 • 1940: Besluit van 12 september van de Secretarissen-Generaal met betrekking tot de urbanisatie van de getroffen gemeenten.
 • 28 oktober 1940: wetten met betrekking tot de joden.
 • 1941: sluiting van de 'ULB' op bevel van de bezettingsmacht.
 • 1941: gevangenneming van J. Van de Meulebroeck, J. Coelst wordt waarnemend burgemeester.
 • eind augustus 1942 - 3 september 1944: oprichting van Groot-Brussel dat wordt beheerd door politici die door de Duitsers worden betaald, J. Grauls wordt burgemeester van Groot-Brussel.
 • 3-4 september 1942: razzia's door de nazi's tegen joden in Brussel.
 • 3 september 1944: bevrijding van Brussel door de Britse troepen en terugkeer van burgemeester Van de Meulebroeck naar het Stadhuis.
 • 1944: bombardement van Brussel door V1-raketten.
 • 1945: bevrijding van Leopold III die in Duitsland gevangen zat, zijn terugkeer naar België wordt uitgesteld, Koningskwestie, prins Karel wordt regent van het koninkrijk.
 • 1947: algemene volkstelling, de resultaten worden om linguïstische redenen pas in 1954 gepubliceerd.
 • 1948: Wet van 29 mei of Wet de Taye, waardoor mensen gemakkelijker een woning kunnen verwerven.
 • 1948: stemrecht voor vrouwen.

Jaren 1950

 • 1950-1954: opeenvolging van drie homogene katholieke regeringen.
 • Maart 1950: volksraadpleging over de terugkeer van koning Leopold III. 57% stemt vóór; de meesten daarvan zijn Vlamingen.
 • Juli 1950: terugkeer van Leopold III, die een stap opzij zet ten gunste van zijn zoon Boudewijn, 'luitenant-generaal van het koninkrijk'.
 • 1950: bouw van het eerste olympische zwembad in Brussel door architect Van Nieuwenhuyse.
 • 1950: eerste Vlaamse afdelingen aan de 'ULB' (VUB).
 • 17 juli 1951: eedaflegging van koning Boudewijn I.
 • 1951: de internationale Koningin Elisabethmuziekwedstrijd is de opvolger van de vooroorlogse Eugène Ysayewedstrijd.
 • 1951: oprichting van de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
 • 1952: ondertekening van een nieuw 'Compromis der Edelen'.
 • 1952: inwijding van de noord-zuidverbinding.
 • 1952-1954: Sabena Air terminal, een werk van Maxime Brunfaut.
 • 1954: overwinning van links in de parlementsverkiezingen, regering van socialisten en liberalen onder leiding van A. Van Acker.
 • 1955-1958: Tweede Schoolstrijd, Léo Collard, minister van nationaal onderwijs.
 • 1956: Lucien Cooremans (1956-1975) volgt J. Vande Meulebroeck op en wordt de dertiende burgemeester van Brussel.
 • 25 maart 1957: Verdrag van Rome, oprichting van de EEG (Europese Economische Gemeenschappen).
 • 1958: val van de regeringscoalitie, samenstelling van een homogene katholieke regering door Gaston Eyskens, gevolgd door twee regeringen met katholieken en liberalen die tot 1961 aan de macht blijven.
 • April-oktober 1958: Internationale en Wereldtentoonstelling van Brussel op de Heizelvlakte met 41.500.000 bezoekers.
 • 1958: vestiging van de zetel van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom in Brussel.
 • 1958: begin van de werkzaamheden aan de administratieve overheidswijk.
 • 1958: eerste deel van de ring (Strombeek Bever-Groot-Bijgaarden) open voor het verkeer.
 • 1959: ondertekening van het Schoolpact door de drie traditionele partijen.
 • 2 juli 1959: huwelijk van prins Albert, Prins van Luik, met Donna Paola Ruffo di Calabria.

Jaren 1960

 • 30 juni 1960: onafhankelijkheid van Congo, dekolonisatie, toestroom van Belgische vluchtelingen uit Congo.
 • 1960: Béjart richt in Brussel het Ballet van de 20ste eeuw op.
 • 1960: bouw van de Modelwijk op de Heizel.
 • 1960: Bijzonder Bestemmingsplan voor de Vrije Gemeente 'Ilot Sacré'.
 • 15 december 1960: huwelijk van koning Boudewijn I met Doña Fabiola de Mora y de Aragon.
 • 1960-1961: Eenheidswet, algemene staking, ontslag van het kabinet-Eyskens. Vorming van een regering met katholieken en socialisten onder Lefèvre-Spaak (1961-1965).
 • 1961-1962: Vlaamse marsen op Brussel.
 • 29 maart 1962: Organieke wet van de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
 • 1962-1967: bouw van de Zuidtoren.
 • 1963: taalwetten en vastleggen van de taalgrens, oprichting van het tweetalige arrondissement Brussel-Hoofdstad, bestaande uit de 19 agglomeratiegemeenten, zes faciliteitengemeenten en invoering van de functie van vice-gouverneur van Brabant, die voornamelijk over de uitvoering van de taalwetten moet waken.
 • 1964: geboorte van het 'Front Démocratique des Francophones' (FDF) in Brussel naar aanleiding van de gemeenteverkiezingen.
 • 1965: slopen van Het Volkshuis van V. Horta.
 • 1965-1966: regering-Harmel van katholieken en socialisten.
 • 1966-1968: regering-Van den Boeynants van katholieken en liberalen.
 • 1967: samensmelting in Brussel van de uitvoerende organen van de EEG, Euratom en de Hoge Autoriteit van de EGKS, de Europese hoofdstad Brussel wordt hetzelfde jaar Atlantische hoofdstad door de verhuizing van de hoofdzetel van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) naar haar grondgebied.
 • 1967: brand in de Innovation in de Nieuwstraat.
 • 1967-1970: bouw van het gebouw van de EEG, de 'Berlaymont', aan het Schumanplein.
 • 1968-1972: regering-Eyskens van katholieken en socialisten, waarvan het eerste jaar met de 'contestatie' samenvalt.

Jaren 1970

 • 1970: het Nederlandstalige gedeelte van de ULB wordt een volwaardige universiteit: de VUB, Vrije Universiteit Brussel.
 • 1970-1971: grondwetsherziening en oprichting van drie gewesten: het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brusselse gewest.
 • 1971: opening van de administratieve wijk voor het publiek, waar alle diensten van de Stad Brussel zijn ondergebracht.
 • 1971: eerste verkiezingen voor de Brusselse agglomeratieraad (19 gemeenten), waarbij de absolute meerderheid naar het Rassemblement Bruxellois gaat, een kartel van FDF en de liberalen.
 • 1972-1974: regering-Leburton van socialisten en katholieken.
 • 1974: vorming van de eerste regering-Tindemans van katholieken en liberalen, uitgebreid naar de gewestelijke Vlaamse en Waalse regionalistische partijen.
 • 1974: oprichting van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel.
 • 1975 - 1983: Pierre Van Halteren volgt L. Cooremans op en wordt de veertiende burgemeester van Brussel.
 • 1975: inwijding van de Brussels International Trade Market, het grootste winkelcentrum van Europa.
 • September 1976: eerste metrolijn van Brussel: de Brouckère-Tomberg (Sint-Lambrechts-Woluwe) en de Brouckère-Beaulieu (Oudergem).

Jaren 1980

 • 1983 - 1993: Hervé Brouhon, burgemeester.
 • 1 juni 1983: overlijden van prins Karel.
 • 25 september 1983: overlijden van koning Leopold III.
 • 22 september 1984: huwelijk van prinses Astrid met aartshertog Lorenz van Oostenrijk-Este.
 • 1984-1985: aanslagen door de CCC ('Cellule Communiste Combattante').
 • 1985: 150ste verjaardag van de Belgische spoorwegen.
 • 1985: bezoek van paus Johannes-Paulus II aan België en Brussel.
 • 29 mei 1985: Heizeldrama vóór de match tussen Liverpool en Juventus Turijn (39 doden).
 • 1987: het Melipark op de Heizel maakt plaats voor Bruparck, Kinepolis en Mini-Europa.
 • 1989: ontvoering van Paul Van den Boeynants.
 • 1988-1989: nieuwe staatshervorming.
 • 1989: oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Parlement en de Brusselse regering, de eerste minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt benoemd: Charles Picqué (1989-1995; 1995-1999; 2004-).

Jaren 1990

 • 30 maart 1990: weigering van koning Boudewijn om de abortuswet te ondertekenen.
 • September tot december 1991: Michel Demaret, plaatsvervangend burgemeester.
 • 1992-2003: uitbreiding van het station voor de 'TGV'.
 • November 1992 - april 1993: Michel Demaret, plaatsvervangend burgemeester.
 • 1993: overlijden van Hervé Brouhon, burgemeester van Brussel, Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, zetel van de Vlaamse regering, van het Vlaams parlement en van de centrale departementen van de Vlaamse openbare administratie.
 • 31 juli 1993: overlijden van koning Boudewijn in Motril (Spanje), troonsbestijging van koning Albert II.
 • 1994: einde van de legerdienst in vredestijd.
 • 24 november 1994: de eerste Eurostar verlaat Brussel-Zuid met bestemming Londen (Waterloo Station).
 • 1994 - 9 januari 1995: Freddy Thielemans, plaatsvervangend burgemeester.
 • 1 januari 1995: de provincie Brabant wordt in tweeën gesplitst: Waals-Brabant (hoofdplaats Waver) en Vlaams-Brabant (hoofdplaats Leuven), het arrondissement Brussel wordt voorgezeten door een gouverneur van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad.
 • 1995 - 2000: François-Xavier de Donnéa, burgemeester van Brussel.
 • 1996: Witte Mars in Brussel naar aanleiding van de zaak-Dutroux.
 • 7 december 1998: wet die een eenheidspolitie invoert, die op twee niveaus is gestructureerd: federale politie (samensmelting van de Rijkswacht en de Gerechtelijke politie) en de plaatselijke politie (samensmelting van de vroegere gemeentelijke politiediensten).
 • 4 december 1999: huwelijk van prins Filip met Mathilde d'Udekem d'Acoz.

Praktische informatie

Archief
Huidevettersstraat 65
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 53 20
Fax : 02 279 53 29

Open : van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u (laatste uitdeling van documenten: 15u)
Sluitingsperiode : 17 april, 1 mei, 25 en 26 mei, 5 juni, van 17 juli tot en met 15 augustus, 1 tot en met 3 november, 11 november, 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018

Bovenaan pagina