Archieven in Brussel

Archief - boeken

Het geheugen van Brussel is opgeslagen bij de dienst Archief.

Archief Stad Brussel

De dienst Archief van de Stad Brussel heeft als opdracht het administratieve archief van het Brusselse stadsbestuur van de middeleeuwen tot nu te bewaren, te inventariseren, beschikbaar te stellen en te valoriseren. Deze archiefstukken gaan vooral over de geschiedenis van het grondgebied van de Stad Brussel (Vijfhoek en uitbreidingen, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren) en haar inwoners. Onder deze archieven bevinden zich die van de diensten Burgerlijke Stand, Bevolking en Openbare Werken (bouwvergunningen).

Genealogie

De Archiefdienst van de Stad Brussel kan geen genealogisch onderzoek doen voor derden. In de leeszaal kunnen wel diverse werkinstrumenten gebruikt worden om zelf op zoek te gaan naar informatie. Wie niet zelf wil zoeken, kan een aanvraag indienen bij genealogische verenigingen die dit onderzoek tegen betaling doen.

Bibliotheek

Het Archief van de Stad Brussel zamelt ook privéarchiefbestanden en iconografische documenten in (postkaarten, gravures, foto’s,…) die het strikte aardrijkskundige kader van de Stad overschrijden. Het Archief bezit eveneens een bibliotheek die zich specialiseert in stadsgeschiedenis.

Online archief

De belangrijkste werkinstrumenten zijn online te raadplegen, zodat men zich een beeld kan vormen van de documentaire rijkdom van het Archief en om een bezoek aan de leeszaal voor te bereiden. Dankzij de Pallascatalogus kan men snel de referenties van een document of van een boek uit het Archief opzoeken. De oude catalogussen met fiches van de Bibliotheek en de bouwvergunningsdossiers zijn gedigitaliseerd.

Publicaties

De Archiefdienst neemt deel aan tentoonstellingen en organiseert er in zijn eigen gebouwen. Het Archief geeft ook verschillende publicaties uit, net als de Brusselse Cahiers, een magazine over de stadsgeschiedenis.

Andere archieven in Brussel

In het Brussels Gewest worden de archiefstukken van de Burgerlijke Stand, van de Bevolking en van andere gemeentelijke diensten op de archiefdiensten van de verschillende gemeenten bewaard. Het Archief van de Stad Brussel bewaart dus enkel en alléén de administratieve productie van de gemeente Brussel.

Andere gemeenten van Brussel

Wie de bouwvergunningen van andere gemeenten van het Brussels Gewest wenst te raadplegen, moet zich wenden tot de gemeente waar het gebouw zich bevindt. Wie een persoon opzoekt die elders gewoond heeft dan op het grondgebied van de Stad Brussel, moet zich eveneens richten tot de archiefdienst van de betrokken gemeente en niet tot het Archief van de Stad Brussel.

Rijksarchief

De opzoekingen bij het Archief van de Stad Brussel kunnen vervolledigd worden door de documenten die op het Algemeen Rijksarchief bewaard worden. Deze instelling heeft als taak het archief van de federale instellingen en haar voorgangers te bewaren.

Archief OCMW

In het Archief van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel kan men de archiefbestanden van de verschillende instellingen van openbare onderstand in de gemeente Brussel, van de middeleeuwen tot nu, raadplegen.

Genealogie

Andere diensten en verenigingen kunnen ook geraadpleegd worden voor genealogische onderzoeken (de dienst Archief kan geen genealogisch onderzoek doen voor derden).

 

Actualiteit

Actualiteit

  • Herdenking Eerste Wereldoorlog in Brussel

    Herdenking Eerste Wereldoorlog in Brussel

    De Stad Brussel organiseert een aantal initiatieven ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918): de website '14-18 Bezet Brussel', een tentoonstelling en een publicatie focussen vooral op het dagelijkse leven in Brussel tijdens de oorlog.