Actieplan voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Het nieuwe actieplan 'BXL Feminist' voor de gelijkheid van mannen en vrouwen loopt voor de periode 2020-2022. Dat actieplan, aan zijn 4de editie toe, is gebaseerd op de evaluaties van de jaren 2016 en 2018.

De Externe site Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) stelde een Europees Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven op. Dat charter werd in 2011 goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad Brussel. In 2014 maakte de Stad zo een eerste 'Actieplan voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen'.

Campagnes en acties

Naast de sensibiliseringscampagnes voorziet het plan 2020-2022 tal van acties in verschillende domeinen, waaronder:

  • Ontwikkeling van 'gender budgeting': dat innovatieve concept heeft tot doel de begrotingslijnen met een genderperspectief te evalueren en te classificeren. De oefening bestaat uit het meten van de reële impact van een uitgave op vrouwen en mannen en het voorstellen van corrigerende maatregelen om eventuele verschillen te compenseren.
  • Onderwijs rond gelijkheid in scholen: acties en activiteiten om genderstereotypen te deconstrueren vanaf jonge leeftijd (toneelstukken, films en tentoonstellingen).
  • Versterking van de vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare ruimte: de Stad Brussel wil het aantal pleinen, parken en straten die vernoemd zijn naar vrouwen aanzienlijk vergroten.
  • ...

Actieplan

AGENDA

 

ZIE OOK