Adviesraad voor Internationale Solidariteit

De Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit (SAIS) is een orgaan erkend door de Stad Brussel dat zich toelegt op vraagstukken rond ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingseducatie.

Deze Raad vergaderde de eerste keer in mei 2001. Haar statuten werden goedgekeurd door de Gemeenteraad van 17 december 2001 en herzien op 21 oktober 2013.

De voornaamste missie van deze Raad bestaat erin om advies te geven over informatieve, educatieve, en sensibiliserende activiteiten ten voordele van de Brusselse bevolking, de toekenning van de subsidies of meer over de ontwikkeling van de stedenbanden met Kinshasa of Marokko. Daarnaast hechten de leden ook veel belang aan het realiseren van concrete specifieke acties in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Omdat een aantal dossier een intensievere opvolging nodig hebben, werden er verschillende werkgroepen opgericht. Sommigen bestaan maar voor enkele maanden naar aanleiding van een specifiek evenement, andere groepen zijn permanent met een inzet op lange termijn.

  • Sensibilisatie en ontwikkelingseducatie(Oxfam Wereldwinkel)
  • Mayors for Peace (11.11.11 comité Brussel)
  • Capaciteitsopbouw van verenigingen (Comocongo)
  • Wereld café du Monde (Arthis)

De SAIS is samengesteld uit 24 verenigingen en burgers die zetelen ter individuele titel.

De statuten (PDF, 62.26 KB) van de SAIS voorzien dat die is samengesteld uit:

  • een vertegenwoordiger van de verschillende Brusselse verenigingen die zich op het grondgebied van de Stad Brussel inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en die de visie van de SAIS onderschrijven
  • experten en inwoners die zich willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en die de visie van de SAIS onderschrijven
  • de voorzitter, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen, kan worden vertegenwoordigd door zijn afgevaardigde

Leden

Voorzitter

  • Schepen van Internationale solidariteit

Vice-voorzitters

Andere leden

De vergaderingen van de SAIS vinden plaats in de Raadzaal van het Stadhuis. Deze vergaderingen zijn openbaar.