attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 23 april 2024 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Belastingschuld

Een gemeentelijke fiscale schuld is een gemeentelijke belasting die kan voortkomen uit een verklaring of aangifte.

Dit is een heffing van de gemeente op de middelen van de belastingplichtigen die op haar grondgebied gevestigd zijn of die er belangen hebben.

De belastingplichtigen kunnen natuurlijke personen, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of gemeenschappen zijn. Belastingen worden geheven om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken

U hebt informatie nodig over:

 • Een dossier van een fiscale schuld
 • Een geschil/bezwaar over een fiscale schuld na een aanmaning, een ingebrekestelling, een dagvaarding
 • Een aanvraag om een afbetalingsplan te bekomen van een fiscale schuld en/of informatie over de betalingsvoorwaarden

Voorwaarden

Persoonlijk aansprakelijk zijn voor een fiscale schuld of de wettelijke vertegenwoordiger zijn van iemand die aansprakelijk is voor een fiscale schuld.

Hoe aanvragen?

Voor een dossier van een fiscale schuld (na toezending van een aangifte of verklaring):

 • Op telefonische afspraak online te nemen
 • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:
  • online
  • via e-mail naar: fin.tax@brucity.be
  • telefonisch op het nummer 02 279 59 29 (Inkohiering van de belastingen)

Voor een geschil/bezwaar over een fiscale schuld na een aanmaning, een ingebrekestelling of een dagvaarding:

 • Op telefonische afspraak online te nemen
 • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:
  • online
  • via e-mail naar: fin.rcv@brucity.be
  • telefonisch op het nummer 02 279 27 20 (Inning van de belastingen)

Voor elke vraag betreffende een klacht, die binnen 3 maanden na de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de kennisgeving van de rol, schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, alsmede op het besluit betreffende deze verklaring.

 • Op telefonische afspraak online te nemen
 • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Voor een aanvraag om een afbetalingsplan te bekomen van een fiscale schuld en/of informatie over de betalingsvoorwaarden:

 • Op telefonische afspraak online te nemen
 • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:
  • online
  • via e-mail naar: fin.rcv@brucity.be
  • telefonisch op het nummer 02 279 27 20 (Inning van de belastingen)

Vereiste documenten

Identiteitsbewijs

Tarieven

Gratis

Levertijd

5 werkdagen