Berg van Barmhartigheid

De Berg van Barmhartigheid (Mont-de-Piété) is de oudste officiële en financiële instelling van België. Ze hangt af van de Stad Brussel. Het is de enige instelling die bevoegd is om te lenen tegen onderpand in België.

Pandlenen is een alternatief voor leningen op afbetaling, microleningen en consumentenkrediet. Het verschil ligt in de aard van de lening. Deze wordt alleen gedekt door het deponeren van een voorwerp van waarde.

Een lening krijgen

Deze openbare instelling streeft niet naar winstbejag. Haar enige ambitie is om iedereen toegang te geven tot microkrediet. U kan in minder dan 30 minuten een lening krijgen.

Elk jaar verstrekt de Berg van Barmhartigheid bijna 15.000 leningen van 30 euro tot meer dan 30.000 euro.

Expertises zijn gratis, zonder verplichting en zonder afspraak. U kan komen wanneer het u uitkomt tijdens de openingsuren.

Openbare verkoop

Als de inpandgever zijn verplichtingen tegenover de Berg van Barmhartigheid niet nakomt of als hij de opdracht geeft zijn onderpand te verkopen, wordt het goed openbaar verkocht. Van deze goederen wordt een catalogus opgemaakt die op de Externe site website van de Berg van Barmhartigheid te raadplegen is.

Er zijn 2 soorten openbare verkopen:

  • gewone verkopen: een dertigtal verkopen per jaar, op dinsdagen om 13u, de goederen worden de ochtend van de verkoop tentoongesteld (van 9u30 tot 11u30)
  • speciale verkopen: een vijftal verkopen per jaar, met de mooiste goederen, op zaterdagen vanaf 13u, de goederen worden tentoongesteld op donderdag en vrijdag voor de verkoop (van 9u30 tot 15u) en de ochtend van de verkoop (van 9u30 tot 11u30)

Meer info?

Externe site Berg van Barmhartigheid

AGENDA