Berg van Barmhartigheid

De Berg van Barmhartigheid (Mont-de-Piété) is wellicht de oudste officiële en financiële instelling van België. Het is de enige instelling in ons land die bevoegd is om te lenen tegen onderpand.

De Externe site Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel is een openbare instelling met sociaal karakter die tot doel heeft: de toekenning van nominatieve leningen tegen inpandgeving van waarde en roerende goederen en de organisatie van tentoonstellingen en openbare verkopen.

De Berg van Barmhartigheid heeft in de eerste plaats een sociale rol die haar verhindert om een winstgevend doel te hebben.

Openbare verkoop

Als de inpandgever zijn verplichtingen tegenover de Berg van Barmhartigheid niet nakomt of als hij de opdracht geeft zijn onderpand te verkopen, wordt het goed openbaar verkocht. Van deze goederen wordt een catalogus opgemaakt die op de Externe site website van de Berg van Barmhartigheid te raadplegen is.

Er zijn 2 soorten openbare verkopen:

  • gewone verkopen: een dertigtal verkopen per jaar, op dinsdagen om 13u, de goederen worden de ochtend van de verkoop tentoongesteld (van 10u tot 12u)
  • speciale verkopen: een vijftal verkopen per jaar, met de mooiste goederen, op zaterdagen vanaf 13u, de goederen worden tentoongesteld op donderdag en vrijdag voor de verkoop (van 10u tot 15u) en de ochtend van de verkoop (van 10u tot 12u)

AGENDA