Bruciteam - stewards in het stadscentrum

De stewards van Bruciteam, gekleed in een rode jas, doorkruisen de straten van het centrum van Brussel. Het team ziet toe op de netheid, het comfort, de veiligheid en de gezelligheid van het stadscentrum.

Deze stewards stellen verslagen op die ze onmiddellijk overmaken aan de bevoegde diensten. Hun opdracht bestaat uit:

  • snel en doeltreffend optreden bij het vaststellen van inbreuken op de openbare netheid en schade aan het stadsmeubilair
  • de openbare rust te handhaven
  • als tussenpersoon optreden tussen de verschillende gebruikers van de stad

Samenwerking met andere diensten

Het team streeft ernaar de tussenkomst van de verschillende actieve diensten in het stadscentrum te versterken en vlotter te laten verlopen. De stewards werken rechtstreeks samen met de verschillende diensten van de stad (Openbare netheid, Wegenwerken, Externe site politie, de vzw Bravvo, Externe site Samusocial, Transit,...). Ze zijn eveneens beschikbaar om de bevolking in te lichten en door te verwijzen.

Bruciteam