Centre Elisabeth Carter

Het Centre Elisabeth Carter werd gecreëerd door de Stad Brussel, in samenwerking met de vzw Jeunesse à Bruxelles. Het centrum biedt Franstalige opleidingen voor animatoren en coördinatoren van vakantiekampen.

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen er een diploma van animator voor vakantiekampen halen. Jongeren vanaf 24 jaar kunnen er een diploma van coördinator voor vakantiekampen halen.

De opleiding bestaat uit een theoretische opleiding en een praktische vorming in een vakantiekamp beheerd door de Fédération Wallonie-Bruxelles.