Cultuurkaartjes voor 65-plussers

De Stad Brussel stelt gratis kaartjes ter beschikking van de Brusselse senioren voor een cultuurvoorstelling naar keuze. Er is een presentatie van het programma op woensdag 14 september 2022, van 9u30 tot 12u15 in het Stadhuis.

Deze tickets laten personen

  • die minstens 65 jaar zijn en
  • die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000 - 1020 - 1120 - 1130)

toe om een evenement van hun keuze bij te wonen in volgende theaters:

Opgelet: voor de Koninklijke Muntschouwburg gaat het om een eenmalige voorstelling: op 26 januari 2023 om 14u, de voorvertoning van de opera Jevgeni Onegin (Eugene Onegin), van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, onder leiding van Alain Altinoglu en geregisseerd door Laurent Pelly.

Alle senioren hebben recht op één coupon die geldig is voor twee personen voor 1 show op 1 plaats naar keuze, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Hoe tickets aanvragen?

Enkel via het onderstaande antwoordformulier (met kopie van uw identiteitskaart):

Stuur het formulier ten laatste op 26 september 2022 per e-mail naar:

Of per post naar:

  • Dienst Cultuur Stad Brussel
    Sint-Katelijnestraat 11
    1000 Brussel

Er is ook een presentatie op woensdag 14 september 2022, van 9u30 tot 12u15, in de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel. De verschillende programma's worden er voorgesteld. Op het programma:

  • Ontvangst met koffie
  • Ontmoeting met de theaters bij een glaasje

U kan ook daar het antwoordformulier invullen en afgeven.

Aanvragen worden centraal verzameld en verwerkt in volgorde van ontvangst (de poststempel of datum van ontvangst van de e-mail geldt als bewijs). De dienst Cultuur verbindt zich ertoe om de aanvragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om met iedereen contact op te nemen (per e-mail of per post) om de gekozen locatie te bevestigen op basis van de voorkeur en de beschikbaarheid.

De bevestiging zal vergezeld gaan van alle nodige informatie.

Plaatsen zijn alleen bij onze partnerinstellingen te verkrijgen, na reservatie.

Dit initiatief komt bovenop de permanente seniorenkorting die al bestaat in de culturele centra van de Stad.

Meer info?

© Jack F - Fotolia.com