Stadsdiensten gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Op donderdag 26 mei (feestdag) en vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) zijn de stadsdiensten gesloten. U kunt uw documenten nog steeds online en op het burgerportaal MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Cultuurkaartjes voor 65-plussers

De Stad Brussel stelt gratis kaartjes ter beschikking van de Brusselse senioren voor een cultuurvoorstelling naar keuze.

Deze tickets laten personen

  • die minstens 65 jaar zijn en
  • die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000 - 1020 - 1120 - 1130)

toe om een evenement van hun keuze bij te wonen in volgende theaters:

Opgelet: voor Bozar gaat het om 2 enkele voorstellingen:

  • 28 september 2021. Lubricant for Life door Woodman (in het Nederlands)
  • 19 oktober 2021. What do you think of western civilization? door Simone Milsdochter (in het Nederlands)

Alle senioren hebben recht op één coupon die geldig is voor twee personen voor 1 show op 1 plaats naar keuze, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Hoe tickets aanvragen?

In het kader van de Covid-19-crisis en om uw veiligheid te garanderen, kunnen aanvragen alleen via het onderstaande antwoordformulier worden ingediend (met kopie van uw identiteitskaart):

Stuur het formulier ten laatste op 20 september 2021 per e-mail naar:

Of per post naar:

  • Dienst Cultuur Stad Brussel
    Sint-Katelijnestraat 11
    1000 Brussel

Aanvragen worden centraal verzameld en verwerkt in volgorde van ontvangst (de poststempel of datum van ontvangst van de e-mail geldt als bewijs). De dienst Cultuur verbindt zich ertoe om de aanvragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om met iedereen contact op te nemen (per e-mail of per post) om de gekozen locatie te bevestigen op basis van de voorkeur en de beschikbaarheid.

De bevestiging zal vergezeld gaan van alle nodige informatie (brochure met het programma of hoe deze te krijgen, Covid-19-voorwaarden, beperkingen,...).

Plaatsen zijn alleen bij onze partnerinstellingen te verkrijgen, na reservatie.

Dit initiatief komt bovenop de permanente seniorenkorting die al bestaat in de culturele centra van de Stad.

Meer info:

© Jack F - Fotolia.com