De archieven raadplegen - milieuvergunning (-attest)

Voor u een aanvraag voor een milieuvergunning (-attest) indient, is het essentieel om de juridische situatie te definiëren en de beschikbare archieven voor het betreffende onroerend goed te raadplegen.

Bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Raadpleeg de archieven op:

Externe site Leefmilieu Brussel

Bij de Stad Brussel

De raadpleging van de archieven gebeurt bij het Archief van de Stad Brussel:

Plannen van een gebouw zoeken

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

Opgelet: bij milieuvergunningen heeft de dienst Archief van de Stad Brussel als uitsluitende opdracht de dossiers ter raadpleging ter beschikking te stellen. Bijgevolg zijn de ambtenaren van de dienst Archief niet bevoegd om:

  • vragen van stedenbouwkundige aard te beantwoorden (rechtstoestand van een goed, stedenbouwkundige bestemming, toelichting bij plannen,...)
  • een advies te formuleren of de inhoud van dossiers van milieuvergunningen die in de depots worden bewaard te interpreteren
  • attesten van welke aard ook (stedenbouwkundige bestemming, afwezigheid van plannen,...) af te leveren