PRAKTISCHE INFO

Khalid Zian

Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen

Continentalgebouw

Emile Jacqmainlaan 1

1000
 
Brussel

6de verdieping

02 279 41 30

02 279 41 39