Nieuwe campus De Droomboom

Wat is het?

De Stad Brussel bouwt een nieuwe campus voor de Hoofdstedelijke Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. Dat is nodig, want de huidige gebouwen zijn verouderd en in slechte staat. De Stad grijpt deze werken aan om basisschool De Droomboom uit te breiden met een tienerschool. Concreet betekent dat dat de school op de site leerlingen zal opvangen vanaf de onthaalklas tot en met het tweede middelbaar.

In de toekomstige campus is er plaats voor 366 extra leerlingen: de school gaat van 306 naar 672 plaatsen. De nieuwe gebouwen maken het mogelijk om een volwaardige ruimte van de Hoofdstedelijke Kunstacademie op te starten in Laken. De sportinfrastructuur werd zo ontworpen dat ze makkelijk opengesteld kan worden voor de buurt. Het is de bedoeling dat het gebouw zowel tijdens als na de schooluren 'leeft'. Een echte 'brede school' dus, zowel qua gebouw als werking.

Het openbaar onderzoek vond plaats van 7 september tot 6 oktober 2022:

Externe site Openpermits - Laneaustraat 85

Een infosessie vond plaats op donderdag 29 september 2022:

Infosessie. Nieuwe campus De Droomboom

Nieuwe campus De Droomboom
© Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

Nieuwe campus De Droomboom
​© Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

Met welk doel?

De structuur van ons onderwijs bestaat klassiek uit enkele jaren kleuterschool, zes jaar lagere school en zes jaar middelbare school. De tienerschool doorbreekt die structuur. Leerlingen brengen vier jaar door in het lager onderwijs, vier jaar in de tienerschool en vier jaar in het secundair onderwijs. Op die manier wordt de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weggewerkt. Qua ontwikkeling en leefwereld sluiten de tieners van de eerste graad secundair onderwijs ook beter aan bij de laatste graad lager onderwijs dan bij jongeren van 16-18 jaar.

De Droomboomcampus zal in de toekomst kleuteronderwijs aanbieden, vier jaar lager onderwijs en vier jaar tienerschool. Leerlingen worden er in de blokken van vier jaar door hetzelfde team begeleid. Dat biedt hen de nodige continuïteit. Door in te zetten op talentontwikkeling worden de leerlingen voorbereid op een onderbouwde studiekeuze wanneer ze doorstromen naar de tweede graad van het secundair onderwijs.

Architectuurwedstrijd

Samen met het team van de Bouwmeester organiseerde de Stad in het najaar 2020 een architectuurwedstrijd. De Stad organiseerde een open jury waarbij een aantal leerkrachten en de directie van zowel de school als de academie aanwezig waren om de voorstellen mee te beoordelen. Uiteindelijk werd het team van architecten Radar en Petillon Ceuppens - Atelier Arne Deruyter aangesteld om de plannen uit te tekenen.

Ontwerp met nieuwbouw en voorplein

De school huist deels in paviljoentjes die dateren van Expo 58. Ze werden in de jaren 1950 ontworpen voor tijdelijk gebruik. Meer dan 70 jaar later worden ze nog gebruikt. Vooral op het vlak van isolatie en akoestiek scoren ze heel slecht. Ze kunnen technisch niet aangepast worden aan de normen van vandaag. Bovendien bestaan alle paviljoentjes op de site uit slechts 1 niveau en liggen ze onhandig verspreid over het terrein. Ze zullen dus worden afgebroken en de materialen zullen zoveel mogelijk in het nieuwe project worden hergebruikt. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de site en volop in te zetten op duurzame infrastructuur, kiest de Stad voor een nieuwbouw.

De grote meerwaarde van de huidige site is de groene ruimte met hoge bomen aan de Louis Wittouckstraat. Het bewaren van deze open ruimte en van de bomen vormt de basis van het nieuwe ontwerp. Langs de straat ontstaat een aangenaam voorplein, dat het gezicht en de ingang van de toekomstige school vormt. Dit groene voorplein vormt de link tussen de school en de wijk, de ontmoetingsruimte waar ouders hun kinderen rustig kunnen afzetten en opwachten, een ruimte waar zowel de leerlingen als de buurt van kunnen profiteren. Op de speelplaatsen wordt spel en avontuur aangemoedigd, met veel groen en doorlaatbare materialen.

We vertrekken dus vanuit de sterkte van het landschap en proberen de nieuwbouw daar zo goed mogelijk in te integreren. Het ontwerp speelt slim met het niveauverschil op de site en houdt rekening met de woningen errond, voornamelijk rijwoningen met 2 à 3 verdiepingen.

In detail

Het nieuwe ontwerp bestaat uit 3 verticale volumes (ten opzichte van de Louis Wittouckstraat), verbonden door een achterliggend, horizontaal volume:

  • Het kopgebouw staat aan de kruising tussen de Louis Wittouckstraat en de Laneaustraat. Dit gebouw krijgt 4 verdiepingen en zal de administratie, de tiener- en lagere school en de Hoofdstedelijke Kunstacademie huisvesten.
  • De kleuterschool en 1ste graad zal ondergebracht worden in het middelste gebouw (2 verdiepingen).
  • Het derde volume zal de sportinfrastructuur onderdak verlenen (2 verdiepingen).
  • Het gebouw dat de verbinding vormt tussen de drie volumes, aan de achterzijde van de campus, zal de eetzalen en enkele technische - en dienstlokalen huisvesten. Dit achterliggende volume is het laagste, zodat de impact en inzichten in de achterliggende tuinen maximaal beperkt worden.

Een duurzame campus

De nieuwe campus is exemplarisch op het vlak van duurzaamheid:

  • De verwarming gebeurt volledig via geothermische grondwarmtepompen. De Droomboom wordt de eerste school van de Stad Brussel die volledig ontkoppeld is van gas.
  • 2100 m² daken die uitgerust worden met fotovoltaïsche panelen en voorzien zijn met regenwaterrecuperatie.
  • Overige 1043 m² daken zijn intensieve groendaken/daktuin.
  • 61% van de buitenruimte is onthard zodat de grond regenwater kan opvangen en laten infiltreren.
  • De nieuwe school krijgt een grote overdekte fietsenstalling.

Samengevat: we gaan van paviljoentjes die extreem slecht scoorden op het vlak van thermische en geluidsisolatie naar een voorbeeldgebouw op het vlak van energiegebruik, akoestiek en duurzaamheid.

Planning

De Stad Brussel heeft een bouwvergunning verkregen in september 2023.

De Stad hoopt in het voorjaar van 2024 met de werken te kunnen starten. Bij de aanvang van de werken worden wisselende klaslokalen ondergebracht in containers zodat de school ononderbroken kan blijven functioneren.

Budget

De huidige raming van het project bedraagt 14,5 miljoen euro. De VGC investeert 4 miljoen en de Stad Brussel vroeg 2 miljoen euro aan bij Onderwijs Vlaanderen via de extra capaciteitsmiddelen.

Nieuwe campus De Droomboom
​© Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

Nieuwe campus De Droomboom
​© Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

Nieuwe campus De Droomboom
​ ​© Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter

Evolutie

Ontwikkeling