Een aanvraag indienen voor een milieuvergunning (-attest)

Een aanvraag tot milieuvergunning (-attest) moet ingediend worden bij de bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of gemeente) en is samengesteld uit een reeks vereiste formulieren en documenten, in functie van het onderwerp van de aanvraag. De behandeling van de aanvraag brengt ook dossierkosten met zich mee.

Opgelet: het loket Stedenbouw is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus 2019. Het indienen van vergunningsaanvragen of andere documenten is dan niet mogelijk en er worden ook geen afspraken vastgelegd voor het bekomen van technische stedenbouwkundige inlichtingen.

De aanvraag tot vergunning (attest) wordt:

  • hetzij rechtstreeks ingediend aan de balie en een indieningsbewijs wordt onmiddellijk afgeleverd
  • hetzij aangetekend verstuurd

Naargelang het type aanvraag, wordt deze ingediend:

  • hetzij, bij de gemeente (t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen):
  • hetzij, bij Leefmilieu Brussel (Brussels Instituut voor milieubeheer - BIM):

Dossierkosten: berekend op basis van het Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan particulieren op stedenbouwkundig gebied

Vragen over de financiële aspecten?