attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Een aanvraag indienen voor een milieuvergunning (-attest)

Een aanvraag tot milieuvergunning (-attest) moet ingediend worden bij de bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of gemeente) en is samengesteld uit een reeks vereiste formulieren en documenten, in functie van het onderwerp van de aanvraag. De behandeling van de aanvraag brengt ook dossierkosten met zich mee.

Opgelet: de administratie van de Stad Brussel verhuist momenteel naar een nieuwe site Brucity.

Deze zware logistieke operatie heeft een ingrijpende impact op de werking van de diensten.

Zo zijn de lokalen van het Departement Stadsontwikkeling (vroeger Stedenbouw) vanaf 12 september 2022 niet langer toegankelijk voor het publiek.

Daarom:

  • Probeer, wanneer mogelijk, uitsluitend via telefoon of per e-mail contact op te nemen met de diensten.

  • Aanvragen tot stedenbouwkundige of milieuvergunningen (of bijkomende stukken bij een al ingediende aanvraag) worden best per aangetekende zending opgestuurd. De indiening ter plaatse kan enkel na voorafgaande afspraak, te maken per telefoon op het nummer 02 279 29 29. De indiening vindt plaats aan het loket nummer 1 gelegen op de 2de verdieping van het Administratief centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel). Opgelet: er wordt geen permanentie voorzien aan dit loket.

  • Voor de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29) per telefoon of digitaal.

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van milieuvergunningen (-attesten) kunnen worden geraadpleegd op de website:

Als de Stad Brussel de afleverende overheid is, moet de aanvraag voor een vergunning (attest) gebeuren:

  • hetzij ter plaatse. U moet echter voorafgaand een afspraak vastleggen via telefoon: 02 279 29 29. Bij het indienen van uw dossier en/of documenten ontvangt u ter plaatse een ontvangstbewijs. Het officiële indieningsbewijs zoals bedoeld in de BWRO wordt u later via mail opgestuurd.
  • hetzij aangetekend verstuurd

ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen:

Dossierkosten: berekend op basis van het Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan particulieren op stedenbouwkundig gebied

Hebt u vragen over de financiële aspecten?