Een aanvraag indienen voor een milieuvergunning (-attest)

Een aanvraag tot milieuvergunning (-attest) moet ingediend worden bij de bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of gemeente) en is samengesteld uit een reeks vereiste formulieren en documenten, in functie van het onderwerp van de aanvraag. De behandeling van de aanvraag brengt ook dossierkosten met zich mee.

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van milieuvergunningen (-attesten) kunnen worden geraadpleegd op de website:

Externe site Leefmilieu Brussel

Als de Stad Brussel de afleverende overheid is, moet de aanvraag voor een vergunning (attest) gebeuren:

  • hetzij ter plaatse. U moet echter voorafgaand een afspraak vastleggen via telefoon: 02 279 22 11. Bij het indienen van uw dossier en/of documenten ontvangt u ter plaatse een ontvangstbewijs. Het officiële indieningsbewijs zoals bedoeld in de BWRO wordt u later via mail opgestuurd.
  • hetzij aangetekend verstuurd

ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen:

Dossierkosten: berekend op basis van het Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan particulieren op stedenbouwkundig gebied

Berekening van de kosten van een milieuvergunning (attest) (PDF, 237.66 KB)

Hebt u vragen over de financiële aspecten?