attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Hulp bij moeilijkheden

Elke ondernemer kan geconfronteerd worden met economische moeilijkheden. Er zijn verschillende instanties die u met advies kunnen bijstaan of steunmaatregelen kunnen voorstellen.

De energiecrisis heeft gevolgen voor veel bedrijven, handelaars en zelfstandigen in Brussel. Welke maatregelen zijn er al genomen om de gevolgen te beperken?

Advies en begeleiding

Ondernemingen die zich voor het eerst met problemen geconfronteerd zien, doen er goed aan om voor raad en begeleiding contact op te nemen met het:

Na een rijkgevulde carrière of bij professionele reconversie kan een ondernemer beslissen om zijn handelszaak over te dragen, zonder echter op bijzondere economische moeilijkheden te stuiten. BECI kan de over te nemen handelszaken in contact brengen met kandidaat-overnemers:

Werfvergoeding

De werfvergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een werf die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen, stillegt. Deze inkomenscompensatievergoeding is enkel bedoeld voor ondernemingen die actief zijn in bepaalde sectoren (handelszaken, horeca,...):

ZIE OOK