Integrale verslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad

Van een openbare zitting van de Gemeenteraad wordt altijd een verslag gemaakt.

De tussenkomsten van de verschillende raadsleden worden opgenomen in het integraal verslag van de zitting. Dit integraal verslag wordt opgemaakt door de stenotypisten die de zitting bijwonen.

Het integraal verslag is een bijna woordelijke weerslag van het mondelinge debat zoals het tijdens de zitting plaatsvond. Men zal er wel geen spoor vinden van agendapunten die niet het voorwerp van discussie hebben uitgemaakt. De tussenkomsten worden erin opgenomen in de taal van de spreker.

In het integraal verslag staat ook de uiteenzetting van de mondelinge vragen die gesteld werden door de raadsleden en de antwoorden van de Collegeleden.

De notulen (opgesteld door de gemeentesecretaris) en het integraal verslag (opgemaakt door de stenotypisten) zijn dus 2 verschillende documenten met een verschillend doel. De notulen zijn het officiële document waarin alle beslissingen van de Gemeenteraad genotuleerd zijn. Het integrale verslag laat toe om het politieke debat dat over sommige punten plaatsvond te raadplegen.