Jeugdcentra (12-18 jaar)

De Jeugdcentra (beheerd door de preventiedienst Bravvo) bieden een (Franstalige) educatieve begeleiding aan jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn ook Nederlandstalige jeugdhuizen in heel Brussel.

De taak van de animatoren van de Centra is vierledig:

  • preventie: de bestrijding van het opkomende geweld en het onveiligheidsgevoel dat daaruit voortvloeit
  • de ontplooiing van de jongeren
  • het bijbrengen van burgerzin
  • de strijd tegen de uitsluiting

Er zijn verschillende Jeugdcentra die het overgrote deel van het grondgebied van de Stad Brussel bestrijken:

  • Laken Noord: Averroès
  • Laken Centrum: Centre de jeunes l'Horizon
  • Noordwijk: Centre de jeunes Locomotive
  • Zennewijk: Centre de jeunes Françoise Dolto
  • Marollen: Centre de jeunes R'En Arts
  • Versailles (Neder-Over-Heembeek): jeugdhuis NOH

In Brussel zijn er ook Nederlandstalige jeugdhuizen zoals Dar en 't Mutske: