attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Ondersteuning tot Sporten

Kinderen tussen 6 en 18 jaar die wonen in de Stad Brussel kunnen een financiële bijdrage krijgen voor het sporten.

De actie 'Ondersteuning tot Sporten' wordt verlengd voor het sportseizoen 2022-2023.

Het maximumbedrag van 100 euro kan worden gebruikt om het lidmaatschap van uw kind bij een sportclub te betalen. De procedure voor de indiening van het aanvraagdossier is voortaan volledig online.

U kan uw aanvraag alleen van maandag 12 september tot en met vrijdag 30 september 2022 indienen.

Opgelet:

  • Aanvragen die na de termijn worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.
  • Alleen correcte en volledige aanvragen worden in behandeling genomen, er worden geen herinneringen verstuurd. Aanvragen die op een andere manier zijn verzonden of na de uiterste datum zijn ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Hoe aanvragen?

De procedure voor het aanvragen van de bijdrage is als volgt:

  • Ga naar Externe site Sport Brussel
  • Maak een profiel aan door uw gebruikersnaam (familie) en wachtwoord in te stellen
  • Selecteer het menu Ondersteuning tot Sporten
  • Vul alle gevraagde gegevens in op het online formulier
  • Voeg het pdf-bestand van uw aanslagbiljet uittreksel 2021 - inkomen 2020 toe. Opgelet: een pdf is het enige toegestane formaat, geen afbeeldingen, geen foto's (JPG, GIF of andere).
  • Print het pdf-bestand van het onlineformulier en laat het invullen door de sportclub waarbij uw kind is ingeschreven. Scan het en voeg het bij uw aanvraag. Opgelet: een pdf is het enige toegestane formaat, geen afbeeldingen, geen foto's (JPG, GIF of andere).
  • Sla uw formulier op en klik op 'Verzenden'

Geen toegang tot internet?

Als u geen toegang heeft tot internet en alleen in dat geval, neem dan vóór 10 september 2022 telefonisch contact op met de Sportdienst, op het nummer 02 279 59 80. U krijgt dan hulp tijdens de permanenties in het Zuidpaleis.

Meer info

Ondersteuning tot Sporten

PRAKTISCHE INFO