Open data

De Stad Brussel stelt via haar Open Data Portaal meer dan 500 datasets beschikbaar (in het Frans, Nederlands en Engels), die exporteerbaar zijn in verschillende formaten, zichtbaar onder de vorm van tabellen, grafieken of kaarten en integreerbaar in websites of blogs.

Ontwikkelaars zullen vooral geïnteresseerd zijn in de API's die het gebruik van de datasets bevorderen. Het grootste deel van de open data zijn afkomstig van de Stad Brussel, andere komen van gewestelijke of federale instanties :

Open Data Portaal

ZIE OOK

    Open data